Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0153(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0386/2008

Teksty złożone :

A6-0386/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 21/10/2008 - 8.7

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0449
P6_TA(2008)0483

Teksty przyjęte
PDF 197kWORD 32k
Wtorek, 21 października 2008 r. - Strasburg
Stosowanie Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu WE (wersja ujednolicona) *
P6_TA(2008)0483A6-0386/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona) (COM(2008)0073 – C6-0147/2008 – 2008/0053(CNS))

(Procedura konsultacji –ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2008)0073),

–   uwzględniając art. 104 ust. 14 akapit trzeci Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0147/2008),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(1),

–   uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0386/2008),

A.   mając na uwadze opinię grupy konsultacyjnej złożonej ze służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą przedmiotowy wniosek ogranicza się do prostej kodyfikacji istniejących przepisów bez zmian co do istoty,

1.   zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności