Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0153(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0386/2008

Texte depuse :

A6-0386/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 21/10/2008 - 8.7

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0449
P6_TA(2008)0483

Texte adoptate
PDF 192kWORD 32k
Marţi, 21 octombrie 2008 - Strasbourg
Aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexat Tratatului CE (versiune codificată) *
P6_TA(2008)0483A6-0386/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 21 octombrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexat Tratatului de instituire a Comunității Europene (versiune codificată) (COM(2008)0073 – C6-0147/2008 – 2008/0053(CNS))

(Procedura de consultare - codificare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0073),

–   având în vedere articolul 104 alineatul (14) al treilea paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0147/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–   având în vedere articolele 80 și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0386/2008),

A.   întrucât grupul consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate