Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2253(ACI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0399/2008

Predložena besedila :

A6-0399/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 21/10/2008 - 8.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0488

Sprejeta besedila
PDF 272kWORD 40k
Torek, 21. oktober 2008 - Strasbourg
Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije
P6_TA(2008)0488A6-0399/2008
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2008)0557 – C6-0318/2008 – 2008/2253(ACI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0557 – C6-0318/2008),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1), zlasti točke 26 Sporazuma,

–   ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejete med usklajevalnim sestankom 17. julija 2008 o Solidarnostnem skladu EU,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenja Odbora za regionalni razvoj (A6-0399/2008),

1.   odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI STA

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1), še posebej točke 26 Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(2),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker:

1)   je Evropska unija ustanovila Solidarnostni sklad Evropske unije ("sklad"), da bi pokazala svojo solidarnost prebivalstvu območij, ki so jih prizadele nesreče;

(2)  Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 dopušča uporabo sklada do letne zgornje meje v višini 1 milijarde EUR;

(3)  Uredba (ES) št. 2012/2002 vsebuje določbe, v skladu s katerimi se sklad lahko uporabi;

4)   je Francija vložila vlogo za uporabo sklada v zvezi z nesrečo, ki jo je avgusta 2007 povzročil orkan Dean;

SKLENILA:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008 se uporabi Solidarnostni sklad Evropske unije, da se zagotovi znesek v višini 12 780 000 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, ... oktober 2008

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov