Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0145(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0294/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0294/2008

Viták :

PV 20/10/2008 - 16
CRE 20/10/2008 - 16

Szavazatok :

PV 21/10/2008 - 8.21
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0497

Elfogadott szövegek
PDF 354kWORD 46k
2008. október 21., Kedd - Strasbourg
Erasmus Mundus program (2009-2013) ***I
P6_TA(2008)0497A6-0294/2008
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2008. október 21-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló cselekvési program (Erasmus Mundus) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0395),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 149. cikkének (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0228/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6–0294/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   úgy ítéli meg, hogy a jogalkotási javaslatban említett pénzügyi keretnek összeegyeztethetőnek kell lennie az új többéves pénzügyi keret 1a fejezetében megállapított felső határral, és rámutat arra, hogy az éves összeget az éves költségvetési eljárás keretében állapítják majd meg az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás(1) 37. pontjának rendelkezései értelmében;

3.   tudomásul veszi, hogy az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség mandátuma nem terjed ki az Erasmus Mundus program javasolt kiterjesztésére; hangsúlyozza, hogy a program végrehajtó ügynökség révén történő megvalósítása csak a mandátum hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jóváhagyott kiterjesztése után lehetséges;

4.   tudomásul veszi, hogy a program 2. cselekvésének finanszírozására javasolt, tájékoztató jelleggel 460 millió euróra becsült teljes összeg a megfelelő külpolitikai eszközök pénzügyi kereteiből kerül finanszírozásra;

5.   hangsúlyozza, hogy a 2. cselekvés keretében tervezett tevékenységek finanszírozása nem mehet az illető eszközök értelmében támogatott más tevékenységek rovására; megerősíti azon álláspontját, mely szerint új tevékenységek csak akkor finanszírozhatók az EU költségvetéséből, ha számukra kiegészítő pénzügyi eszközöket biztosítanak; kéri a Bizottságot, hogy készítsen éves jelentést a Parlament számára, amelyben bemutatja a 2. cselekvés tevékenységeiről szóló részletes adatokat, valamint azok pénzügyi eszközök, illetve az érintett régiók és országok szerinti bontását;

6.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

7.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. október 21-én került elfogadásra a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló Erasmus Mundus 2009–2013 cselekvési program ▌létrehozásáról ▌szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel.
P6_TC1-COD(2007)0145

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1298/2008/EK határozat).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat