Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 8. mai 2008 - Brüssel
 EÜ ja Seišellide vahelises kokkuleppes sätestatud kalapüügivõimaluste ja rahalise toetuse muutmine *
 Maderia õlle aktsiisimäär *
 Komisjoni rakendusvolituste kasutamine
 Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 (rakendusmeetmed) muutmine
 Toetuskavad põllumajandustootjate jaoks (puuvilla toetuskava) *
 Atlandi-ülene majandusnõukogu
 Inimõigused maailmas (2007) ja ELi poliitika selles valdkonnas
 ELi valimisvaatlusmissioonid
 Kaubandus- ja majandussuhted Kagu-Aasia (ASEANi) riikidega
 Süvamere kalavarude majandamine
 Huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitlev raamistik
 Valge raamat spordi kohta
 Mikrokrediit
Tekstid (378 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika