Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 8 maja 2008 r. - Bruksela
 Zmiany w Protokole dotyczącym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensaty finansowej przewidzianych w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli *
 Podatek akcyzowy w odniesieniu do piwa produkowanego na Maderze *
 Wykonywanie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
 Środki wykonawcze (zmiana do art. 81 Regulaminu)
 Systemy wsparcia dla rolników (wsparcie w sektorze bawełny) *
 Transatlantycka Rada Gospodarcza
 Prawa człowieka na świecie (2007) i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie
 Misje obserwacji wyborów UE
 Stosunki handlowe i gospodarcze ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 Zarządzanie głębinowymi zasobami rybnymi
 Ramy dla działalności lobbystów w instytucjach europejskich
 Biała księga na temat sportu
 Mikrokredyt
Teksty (415 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności