Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 20. května 2008 - Štrasburk
 Srovnatelnost kvalifikací získaných odborným vzděláváním mezi členskými státy ***I
 Zjednodušení postupů vypracovávání seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti *
 Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (kodifikované znění) ***I
 Vytvoření společného podniku Palivové články a vodík *
 Tabákový fond Společenství *
 Hodnocení programu PEACE a strategií pro budoucnost
 Statistiky v oblasti masa a chovu hospodářských zvířat ***I
 Hlavní směry politiky zaměstnanosti *
 Rozpočet na rok 2009 - odhad příjmů a výdajů Parlamentu
 Obchod se surovinami a základními komoditami
 Strategie pro nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti
 Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013
 Pokrok dosažený v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU
 Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii
Texty (391 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí