Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 20. mája 2008 - Štrasburg
 Porovnateľnosť kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi ***I
 Zjednodušenie postupov zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti *
 Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (kodifikované znenie) ***I
 Založenie spoločného podniku na palivové články a vodík *
 Fond Spoločenstva pre tabak *
 Hodnotenie programu PEACE a stratégie pre budúcnosť
 Štatistiky produkcie mäsa a stavov hospodárskych zvierat ***I
 Usmernenia pre politiky zamestnanosti *
 Rozpočet na rok 2009: odhad rozpočtu Európskeho parlamentu
 Obchod so surovinami a komoditami
 Stratégia pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky
 Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013
 Pokrok v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v EÚ
 Integrovaná námorná politika Európskej únie
Texty (362 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia