Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο
 Aπαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ασφαλής αποθήκευσή του ***II
 Προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου ***I
 Έρευνες σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής ***I
 ΄Oροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα ***I
 Πρόσβαση στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) ***I
 Επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες ***I
 Aπλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της λογιστικής και των ελέγχων
 Γυναίκες και επιστήμη
 Bελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων (Πράσινη Bίβλος)
 Επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος: συμπεράσματα και συστάσεις για τη λήψη αποφάσεων
 Έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2007
Κείμενα (575 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου