Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2008
 Ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής - Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση
 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) ***I
 Λίβανος
 Aύξηση των τιμών των τροφίμων στην EE και στις αναπτυσσόμενες χώρες
 Διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις
 Η τραγική κατάσταση στη Βιρμανία
 Φυσικές καταστροφές στην Κίνα
 Παγκόσμια συνθήκη για την απαγόρευση των όπλων ουρανίου
 REACH (σχέδιο κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση μεθόδων δοκιμών)
 Νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013)
 Στρατηγική της ΕΕ για την τρίτη σύνοδο της Σύμβασης του Aarhus
 Παρακολούθηση της Διακήρυξης του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας
 Το Σουδάν και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
 Κράτηση πολιτικών αντιφρονούντων στη Λευκορωσία
 Aυξανόμενη ένταση στο Mπουρούντι
Κείμενα (536 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου