Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 22. mai 2008 - Strasbourg
 Paranduseelarve nr 2/2008 projekt
 Tööstuspoliitika vahekokkuvõte – panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse
 Euroopa Koolitusfondi loomine (uuesti sõnastamine) ***I
 Liibanon
 Toiduainete hinnatõus Euroopa Liidus ja arengumaades
 Viisavabadus
 Birma
 Looduskatastroof Hiinas
 Uraani sisaldavate relvade keelustamise rahvusvaheline leping
 REACH (katsemeetodite määruse projekt)
 Loomatervishoiustrateegia (2007–2013)
 ELi strateegia Århusi konventsiooni osaliste kolmandal kohtumisel
 Abi tõhusust käsitleva 2005. aasta Pariisi deklaratsiooni järelmeetmed
 Sudaan ja Rahvusvaheline Kriminaalkohus
 Opositsioonipoliitikute vahistamine Valgevenes
 Kasvavad pinged Burundis
Tekstid (285 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika