Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2008. gada 22. maijs - Strasbūra
 Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2008 projekts
 Rūpniecības politikas termiņa vidusposma pārskats: ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā
 Eiropas Izglītības fonda izveidošana (pārstrādāts dokuments) ***I
 Situācija Libānā
 Pārtikas cenu celšanās Eiropas Savienībā un jaunattīstības valstīs
 Vīzu režīma atcelšana
 Traģisks stāvoklis Birmā
 Dabas katastrofa Ķīnā
 Vispārējs nolīgums par urāna ieroču aizliegumu
 Regulas projekts par REACH pārbaudes metodēm
 Jauna dzīvnieku veselības stratēģija 2007.–2013. gadam
 ES stratēģija attiecībā uz Orhūsas konvencijas Pušu trešo sanāksmi
 Parīzes 2005. gada Deklarācijas par atbalsta efektivitāti rezultātu izvērtēšana
 Sudāna un Starptautiskā Krimināltiesa
 Baltkrievijas politiskās opozīcijas pārstāvju apcietināšana
 Augošais saspīlējums Burundi
Teksti (303 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika