Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 22 mei 2008 - Straatsburg
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2008
 Tussentijdse evaluatie van het industriebeleid - Een bijdrage tot de EU-strategie voor groei en werkgelegenheid
 Oprichting van een Europese Stichting voor opleiding (herschikking) ***I
 Libanon
 Stijgende voedselprijzen in de Europese Unie en in de ontwikkelingslanden
 Onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten met betrekking tot visumvrijstellingen
 Tragische situatie in Birma
 Natuurramp in China
 Wapens die (verarmd) uranium bevatten
 REACH - Ontwerpverordening tot vaststelling van testmethoden
 Een nieuwe strategie voor diergezondheid voor de Europese Unie (2007-2013)
 EU-strategie voor de derde bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden
 Gegeven gevolg op de Verklaring van Parijs van 2005 over de doeltreffendheid van de hulp
 Soedan en het Internationaal Strafhof
 Gevangenschap in Wit-Rusland
 Stijgende spanning in Burundi
Teksten (314 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid