Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 22 maj 2008 - Strasbourg
 Ändringsbudget nr 2/2008
 Översyn av industripolitiken efter halva tiden – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi
 Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning) ***I
 Libanon
 Stigande livsmedelspriser i EU och utvecklingsländer
 Viseringsundantag
 Burma
 Naturkatastrof i Kina
 Globalt förbud mot vapen med uran
 REACH (utkast till förordning om testmetoder)
 Strategi för djurhälsa (2007-2013)
 EU:s strategi inför det tredje partsmötet för Århuskonventionen
 Uppföljning av Parisförklaringen från 2005 om biståndseffektivitet
 Sudan och den internationella brottmålsdomstolen
 Gripandet av politiska meningsmotståndare i Vitryssland
 Den ökande spänningen i Burundi
Texter (305 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy