Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0135(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0361/2008

Predložena besedila :

A6-0361/2008

Razprave :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Glasovanja :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0502

Sprejeta besedila
PDF 449kWORD 91k
Torek, 21. oktober 2008 - Strasbourg
Pravo, ki se uporablja v zakonskih sporih *
P6_TA(2008)0502A6-0361/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2201/2003 glede pristojnosti in o uvedbi pravil v zvezi s pravom, ki se uporablja v zakonskih sporih (KOM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2006)0399),

–   ob upoštevanju člena 61(c) in člena 67(1) Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0305/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A6-0361/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
UVODNA IZJAVA 6 A (novo)
(6a)  Možnost izbire prava, ki se uporablja pri razvezi in prenehanju življenjske skupnosti, ne bi smela škodovati največjim koristim otroka.
Sprememba 2
UVODNA IZJAVA 6 B (novo)
(6b)  Pomembno je, da imata zakonca pred izbiro pristojnega sodišča in prava, ki se uporablja, dostop do posodobljenih podatkov o bistvenih vidikih nacionalnega prava in prava Skupnosti ter o postopkih na področju razveze in prenehanja življenjske skupnosti. Da bi se zagotovil dostop do ustreznih kakovostnih podatkov, mora Komisija redno posodabljati podatke v javnem informacijskem sistemu, ki temelji na internetu in je nastal na podlagi Sklepa Sveta 2001/470/ES z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah1.
1 UL L 174, 27.6.2001, str. 25.
Sprememba 3
UVODNA IZJAVA 6 C (novo)
(6c)  Možnost soglasnega dogovora o izbiri pristojnega sodišča in prava, ki se uporablja, ne bi smela pomeniti možnosti posega v pravico enake obravnave partnerjev. Nacionalni sodniki se morajo zaradi tega zavedati pomena informirane izbire zakoncev z vidika pravnih posledic sklenjenega dogovora.
Sprememba 4
UVODNA IZJAVA 7 A (novo)
(7a)  Izraz "običajno prebivališče" bi bilo treba opredeliti v skladu s cilji te uredbe. Pomen bi moral glede na dejstva določiti sodnik za vsak primer posebej. Izraz ne navaja na pojmovanje v nacionalnem pravu, ampak je samostojen pojem v pravu Skupnosti.
Sprememba 5
UVODNA IZJAVA 9 A (novo)
(9a)  Informiran dogovor zakoncev je bistveno načelo te uredbe. Vsak od partnerjev bi moral natančno vedeti, kakšne so pravne in socialne posledice izbire pristojnega sodišča in prava, ki se uporablja.
Sprememba 6
ČLEN 1, TOČKA 1
Naslov (Uredba (ES) št. 2201/2003)
Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o pravu, ki se uporablja v zakonskih sporih
Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o pravu, ki se uporablja v zvezi z razvezo in prenehanjem življenjske skupnosti
Sprememba 7
ČLEN 1, TOČKA 1 A (novo)
Člen 2, točka 11 a (novo) (Uredba (ES) št. 2201/2003)
(1a)  V členu 2 se doda naslednja točka:
"11a. "običajno prebivališče" pomeni kraj, kjer oseba običajno prebiva.".
Sprememba 8
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 3 a, odstavek 1, točka a (Uredba (ES) št. 2201/2003)
(a) da se uporablja kateri koli temelj pristojnosti iz člena 3, ali
(a) da je ob sklenitvi dogovora sodišče te države članice pristojno glede na določila iz člena 3, ali:
Sprememba 9
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 3 a, odstavek 1, točka b (Uredba (ES) št. 2201/2003)
(b) da sta imela zakonca v tej državi zadnje skupno običajno prebivališče najmanj 3 leta, ali
(b) da sta imela zakonca ob sklenitvi dogovora v tej državi članici običajno prebivališče najmanj 3 leta pod pogojem, da se ta status ni končal več kot tri leta pred začetkom postopka, ali
Sprememba 10
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 3 a, odstavek 1, točka c (Uredba (ES) št. 2201/2003)
(c) da je eden od zakoncev državljan te države članice ali, v primeru Združenega kraljestva in Irske, da ima svoje stalno prebivališče na ozemlju ene od slednjih držav članic.
(c) da je ob sklenitvi dogovora eden od zakoncev državljan te države članice ali, v primeru Združenega kraljestva in Irske, da ima svoje stalno prebivališče na ozemlju ene od slednjih držav članic.
Sprememba 11
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 3 a, odstavek 1, točka c a (novo) (Uredba (ES) št. 2201/2003)
(ca) da je bila v tej državi članici sklenjena njuna zakonska zveza.
Sprememba 12
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 3 a, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 2201/2003)
2.  Dogovor o sodni pristojnosti se sklene v pisni obliki in ga oba zakonca podpišeta najpozneje ob začetku postopka.
2.  Dogovor o sodni pristojnosti se lahko sklene in spremeni kadar koli, vendar najpozneje ob začetku postopka. Dogovor velja do zadnje stopnje odločanja na sodišču.
Ta dogovor se sklene v pisni obliki, oba zakonca ga datirata in podpišeta. Če pravo države članice, v kateri je eden od zakoncev ob sklenitvi sporazuma imel običajno prebivališče, predvideva dodatne formalne zahteve za take sporazume, jih je treba izpolniti. Če sta zakonca imela običajno prebivališče v različnih državah članicah, katerih pravo predvideva dodatne formalne zahteve, sporazum velja v primeru, da izpolnjuje zahteve prava ene od teh držav.
Če je sporazum del pogodbe o zakonski zvezi, morajo biti izpolnjene formalne zahteve te pogodbe.
Sprememba 13
ČLEN 1, TOČKA 3
Člena 4 in 5 (Uredba (ES) št. 2201/2003)
(3)  V členih 4 in 5 se izraz "člen 3" nadomesti z izrazi "člen 3 in 3a".
(3)  V členih 4 in 5 se izraz "člen 3" nadomesti z izrazi "členi 3, 3a in 7".
Sprememba 14
ČLEN 1, TOČKA 5
Člen 7, točka a (Uredba (ES) št. 2201/2003)
(a) sta imela zakonca svoje skupno prejšnje običajno prebivališče na ozemlju te države članice vsaj tri leta; ali
(a) sta prej imela zakonca svoje običajno prebivališče na ozemlju te države članice vsaj tri leta, pod pogojem, da se to obdobje ni končalo več kot tri leta pred začetkom postopka, ali
Sprememba 15
ČLEN 1, TOČKA 5 A (novo)
Člen 7 a (novo) (Uredba (ES) št. 2201/2003)
(5a)  Vstavi se naslednji člen:
"Člen 7a
Forum necessitatis
Če se pristojno sodišče po tej uredbi nahaja v državi članici, katere pravo ne predvideva razveze ali ne priznava obstoja ali veljavnosti določene zakonske zveze, je za rešitev spora pristojna:
(a) država članica državljanstva enega od zakoncev, ali
(b) država članica, v kateri je bila sklenjena zakonska zveza."
Sprememba 16
ČLEN 1, TOČKA 6
Člen 12, odstavek 1 (Uredba (ES) št. 2201/2003)
(6)  V členu 12(1) se izraz "člen 3" nadomesti z izrazi "člen 3 in 3a".
(6)  V členu 12(1) se izraz "člen 3" nadomesti z izrazi "členi 3, 3a in 7".
Sprememba 38
ČLEN 1 – TOČKA 7
Člen 20a, odstavek 1, uvodni del (Uredba (ES) št. 2201/2003)
1.  Zakonca se lahko dogovorita o pravu, ki se uporablja pri razvezi in prenehanju življenjske skupnosti. Zakonca se lahko dogovorita za enega od naslednjih pravnih redov:
1.  Zakonca se lahko dogovorita o pravu, ki se uporablja pri razvezi in prenehanju življenjske skupnosti pod pogojem, da je tako v skladu s temeljnimi pravicami, opredeljenimi v pogodbah in v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, ter z načelom javnega reda. Zakonca se lahko dogovorita za enega od naslednjih pravnih redov:
Sprememba 18
ČLEN 1, TOČKA 7
Člen 20 a, odstavek 1, točka -a (novo) (Uredba (ES) št. 2201/2003)
(–a) pravo države običajnega prebivališča zakoncev v trenutku sklenitve dogovora;
Sprememba 19
ČLEN 1, TOČKA 7
Člen 20 a, odstavek 1, točka a (Uredba (ES) št. 2201/2003)
(a) pravo države zadnjega skupnega običajnega prebivališča, če eden od zakoncev še prebiva tam;
(a) pravo države običajnega prebivališča, če eden od zakoncev ob sklenitvi dogovora še prebiva tam;
Sprememba 20
ČLEN 1, TOČKA 7
Člen 20 a, odstavek 1, točka b (Uredba (ES) št. 2201/2003)
(b) pravo države državljanstva enega od zakoncev, ali v primeru Združenega kraljestva in Irske, države stalnega prebivališča enega od zakoncev;
(b) pravo države državljanstva enega od zakoncev, ali v primeru Združenega kraljestva in Irske, države stalnega prebivališča enega od zakoncev ob sklenitvi dogovora;
Sprememba 21
ČLEN 1, TOČKA 7
Člen 20 a, odstavek 1, točka c (Uredba (ES) št. 2201/2003)
(c) pravo države, kjer sta zakonca prebivala najmanj 5 let;
(c) pravo države, kjer sta zakonca prej imela običajno prebivališče najmanj 3 leta;
Spremembi 22 in 23
ČLEN 1, TOČKA 7
Člen 20 a, odstavek 1, točka c a (novo) (Uredba (ES) št. 2201/2003 )
(ca) pravo države članice, v kateri je bila sklenjena zakonska zveza;
Sprememba 24
ČLEN 1, TOČKA 7
Člen 20 a, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 2201/2003)
2.  Dogovor o pravu, ki se uporablja, se sklene v pisni obliki in ga oba zakonca podpišeta najpozneje ob začetku postopka.
2.  Dogovor o pravu, ki se uporablja, se sklene v pisni obliki in ga oba zakonca podpišeta najpozneje ob začetku postopka.
Če pravo države članice, v kateri je eden od zakoncev ob sklenitvi sporazuma imel običajno prebivališče, predvideva dodatne formalne zahteve za take sporazume, jih je treba izpolniti. Če sta zakonca imela običajno prebivališče v različnih državah članicah, katerih pravo predvideva dodatne formalne zahteve, sporazum velja v primeru, da izpolnjuje zahteve prava ene od teh držav.
Če je sporazum del pogodbe o zakonski zvezi, morajo biti izpolnjene formalne zahteve te pogodbe.
Sprememba 25
ČLEN 1, TOČKA 7
Člen 20 a, odstavek 2 a (novo) (Uredba (ES) št. 2201/2003)
2a.  Če pravo, navedeno v skladu s prvim odstavkom, razveze ali prenehanja življenjske skupnosti ne priznava ali ju priznava v obliki, ki je diskriminatorna do enega od zakoncev, se uporabi pravo sodišča.
Sprememba 27
ČLEN 1, TOČKA 7
Člen 20 b, točka a (Uredba (ES) št. 2201/2003 )
(a) v kateri imata zakonca svoje skupno običajno prebivališče ali, če tega ni,
(a) v kateri imata zakonca svoje običajno prebivališče ob začetku postopka ali, če tega ni,
Sprememba 28
ČLEN 1, TOČKA 7
Člen 20 b, točka b (Uredba (ES) št. 2201/2003 )
(b) v kateri sta imela zakonca svoje zadnje skupno običajno prebivališče, če eden od njiju še prebiva tam, ali, če tega ni,
(b) v kateri sta imela zakonca svoje običajno prebivališče, če eden od njiju ob začetku postopka še prebiva tam, ali, če tega ni,
Sprememba 29
ČLEN 1, TOČKA 7
Člen 20 b, točka c (Uredba (ES) št. 2201/2003 )
(c) katere državljana sta oba zakonca, ali v primeru Združenega kraljestva in Irske, kjer imata oba svoje stalno prebivališče, ali, če tega ni,
(c) katere državljana sta oba zakonca, ali v primeru Združenega kraljestva in Irske, kjer imata ob začetku postopka oba stalno prebivališče, ali, če tega ni,
Sprememba 30
ČLEN 1, TOČKA 7
Člen 20 b, pododstavek 1 a (novo) (Uredba (ES) št. 2201/2003)
Če pravo, navedeno v skladu s prvim pododstavkom, razveze ali prenehanja življenjske skupnosti ne priznava ali ju priznava v obliki, ki je diskriminatorna do enega od zakoncev, se uporabi pravo sodišča.
Sprememba 31
ČLEN 1, TOČKA 7
Člen 20 e a (novo) (Uredba (ES) št. 2201/2003)
Člen 20e a
Podatki držav članic
1.  Države članice najkazneje …1 Komisiji sporočijo svoje nacionalne predpise o uradnih zahtevah, ki veljajo za dogovore o določitvi pristojnega sodišča in prava, ki se uporablja.
Države članice Komisiji sporočijo vse naknadne spremembe teh predpisov.
2.  Komisija z ustreznimi ukrepi javnosti da na razpolago podatke, ki so ji bili posredovani v skladu z odstavkom 1, zlasti preko Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.
_______________
1Tri mesece po datumu začetka veljavnosti te uredbe.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov