Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2291(INS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0575/2008

Predkladané texty :

B6-0575/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/10/2008 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0505

Prijaté texty
PDF 198kWORD 33k
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg
Schválenie vymenovania pani Catherine Margaret Ashtonovej za členku Komisie
P6_TA(2008)0505B6-0575/2008

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2008 o schválení vymenovania pani Catherine Margaret Ashtonovej, barónky Ashton of Upholland, za členku Komisie

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 214 ods. 2 tretí pododsek a článok 215 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 4 rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou(1),

–   so zreteľom na odstúpenie pána Petra Mandelsona ako člena Komisie, predložené 3. októbra 2008,

–   so zreteľom na nomináciu pani Catherine Margaret Ashtonovej, barónky Ashton of Upholland, vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska za členku Komisie,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/779/ES, Euroatom zo 6. októbra 2008, ktorým sa vymenúva nový člen Komisie Európskych spoločenstiev(2),

–   so zreteľom na vypočutie dezignovanej členky Komisie príslušným parlamentným výborom 20. októbra 2008,

–   so zreteľom na článok 99 rokovacieho poriadku,

1.   schvaľuje vymenovanie pani Catherine Margaret Ashtonovej, barónky Ashton of Upholland, za členku Komisie na zvyšok funkčného obdobia Komisie, t.j. do 31. októbra 2009;

2.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 117 E, 18.5.2006, s. 123.
(2) Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 31.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia