Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/0072(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0373/2008

Indgivne tekster :

A6-0373/2008

Forhandlinger :

PV 20/10/2008 - 13
CRE 20/10/2008 - 13

Afstemninger :

PV 22/10/2008 - 4.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0507

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 33k
Onsdag den 22. oktober 2008 - Strasbourg
Vikararbejde ***II
P6_TA(2008)0507A6-0373/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. oktober 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vikararbejde (10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (10599/2/2008 - C6-0327/2008),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2002)0149)),

-   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002)0701),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0373/2008),

1.   godkender den fælles holdning;

2.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

(1) EUT C 25 E af 29.1.2004, s. 368.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik