Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2002/0072(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0373/2008

Ingediende teksten :

A6-0373/2008

Debatten :

PV 20/10/2008 - 13
CRE 20/10/2008 - 13

Stemmingen :

PV 22/10/2008 - 4.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0507

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 30k
Woensdag 22 oktober 2008 - Straatsburg
Uitzendarbeid ***II
P6_TA(2008)0507A6-0373/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2008 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende uitzendarbeid (10599/2/2008 – C6-0327/2008 – 2002/0072(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (10599/2/2008 – C6-0327/2008),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2002)0149),

–   gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2002)0701),

–   gelet op artikel 251, lid 2, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0373/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2.   constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4.   verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

(1) PB C 25 E van 29.1.2004, blz. 368.

Juridische mededeling - Privacybeleid