Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2002/0072(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0373/2008

Texte depuse :

A6-0373/2008

Dezbateri :

PV 20/10/2008 - 13
CRE 20/10/2008 - 13

Voturi :

PV 22/10/2008 - 4.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0507

Texte adoptate
PDF 191kWORD 35k
Miercuri, 22 octombrie 2008 - Strasbourg
Munca prin agent de muncă temporară ***II
P6_TA(2008)0507A6-0373/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2008 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind munca prin agent de muncă temporară (10599/2/2008 – C6-0327/2008 – 2002/0072(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (10599/2/2008 – C6-0327/2008),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2002)0149),

–   având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2002)0701),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A6-0373/2008),

1.   aprobă poziția comună;

2.   constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția comună;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

4.   încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor statelor membre poziția Parlamentului.

(1) JO C 25 E, 29.1.2004, p. 368.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate