Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0047(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0404/2008

Indgivne tekster :

A6-0404/2008

Forhandlinger :

PV 20/10/2008 - 17
CRE 20/10/2008 - 17

Afstemninger :

PV 22/10/2008 - 4.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0508

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 29k
Onsdag den 22. oktober 2008 - Strasbourg
Beskyttelse af børn ved anvendelse af internet og andre kommunikationsteknologier ***I
P6_TA(2008)0508A6-0404/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier (KOM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0106),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 153, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0092/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0404/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   finder, at den finansieringsramme, der i lovgivningsforslaget om gennemførelse af programmet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2013 er fastsat til 55 mio. EUR, skal være forenelig med loftet for underudgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme 2007-2013;

3.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. oktober 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2008/EF om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier
P6_TC1-COD(2008)0047

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, afgørelse nr. 1351/2008/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik