Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0047(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0404/2008

Predkladané texty :

A6-0404/2008

Rozpravy :

PV 20/10/2008 - 17
CRE 20/10/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 22/10/2008 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0508

Prijaté texty
PDF 282kWORD 62k
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg
Viacročný program Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie ***I
P6_TA(2008)0508A6-0404/2008
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný program Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie (KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0106),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 153 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0092/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre rozpočet a Výboru pre právne veci (A6-0404/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   domnieva sa, že finančná referenčná suma uvedená v pozícii Európskeho parlamentu na vykonanie programu v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2013 stanovená na 55 000 000 EUR musí byť v súlade so stropom podokruhu 1a viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2007 – 2013;

3.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. októbra 2008 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2008/ES, ktorým sa ustanovuje viacročný program Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie
P6_TC1-COD(2008)0047

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, rozhodnutia č. 1351/2008/ES.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia