Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0283(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0291/2008

Indgivne tekster :

A6-0291/2008

Forhandlinger :

PV 21/10/2008 - 17
CRE 21/10/2008 - 17

Afstemninger :

PV 22/10/2008 - 4.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0509

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 32k
Onsdag den 22. oktober 2008 - Strasbourg
Fremme af energieffektive vejtransportkøretøjer ***I
P6_TA(2008)0509A6-0291/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. oktober 2008 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer (KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0817),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0008/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Transport- og Turismeudvalget (A6-0291/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. oktober 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer
P6_TC1-COD(2005)0283

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/33/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik