Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0283(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0291/2008

Predkladané texty :

A6-0291/2008

Rozpravy :

PV 21/10/2008 - 17
CRE 21/10/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 22/10/2008 - 4.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0509

Prijaté texty
PDF 276kWORD 47k
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg
Podpora čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave ***I
P6_TA(2008)0509A6-0291/2008
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2008 o revidovanom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave (KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2005/0283(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na revidovaný návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0817),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0008/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0291/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. októbra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
P6_TC1-COD(2005)0283

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, smernice 2009/33/ES.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia