Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0045(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0346/2008

Indgivne tekster :

A6-0346/2008

Forhandlinger :

PV 22/10/2008 - 2
CRE 22/10/2008 - 2

Afstemninger :

PV 22/10/2008 - 4.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0510

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 28k
Onsdag den 22. oktober 2008 - Strasbourg
Markedsføringstilladelser for lægemidler ***I
P6_TA(2008)0510A6-0346/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/82/EF og direktiv 2001/83/EF for så vidt angår ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for lægemidler (KOM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0123),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 i EF-traktaten, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0137/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0346/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. oktober 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om ændring af direktiv 2001/82/EF og direktiv 2001/83/EF for så vidt angår ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for lægemidler
P6_TC1-COD(2008)0045

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/53/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik