Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0045(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0346/2008

Ingediende teksten :

A6-0346/2008

Debatten :

PV 22/10/2008 - 2
CRE 22/10/2008 - 2

Stemmingen :

PV 22/10/2008 - 4.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0510

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 34k
Woensdag 22 oktober 2008 - Straatsburg
Wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen ***I
P6_TA(2008)0510A6-0346/2008
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG en Richtlijn 2001/83/EG, wat wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen betreft (COM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0123),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0137/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0346/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 oktober 2008 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2008/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG en van Richtlijn 2001/83/EG wat wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen betreft
P6_TC1-COD(2008)0045

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2009/53/EG.)

Juridische mededeling - Privacybeleid