Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0113(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0195/2008

Indgivne tekster :

A6-0195/2008

Forhandlinger :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Afstemninger :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0511

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 44k
Onsdag den 22. oktober 2008 - Strasbourg
Beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med timeshare ***I
P6_TA(2008)0511A6-0195/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshare, varige ferieprodukter, videresalg og bytte (KOM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0303),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0159/2007),

-   der henviser til det tilsagn, som Rådets repræsentant ved skrivelse af 24. september 2008 har givet om at vedtage det ændrede forslag i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, første led,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Transport- og Turismeudvalget og Retsudvalget (A6-0195/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. oktober 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler
P6_TC1-COD(2007)0113

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2008/122/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik