Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0113(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0195/2008

Ingediende teksten :

A6-0195/2008

Debatten :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Stemmingen :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0511

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 42k
Woensdag 22 oktober 2008 - Straatsburg
Consumentenbescherming bij bepaalde aspecten van timeshare ***I
P6_TA(2008)0511A6-0195/2008
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van timeshare, langetermijnvakantieproducten, wederverkoop en ruil (COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0303),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0159/2007),

–   gezien de schriftelijke toezeggingen van de vertegenwoordiger van de Raad van 24 september 2008, om het voorstel als geamendeerd goed te keuren overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, eerste streepje, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de adviezen van de Commissie juridische zaken en de Commissie vervoer en toerisme (A6-0195/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 oktober 2008 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2008/…/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling
P6_TC1-COD(2007)0113

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2008/122/EG.)

Juridische mededeling - Privacybeleid