Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0113(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0195/2008

Texte depuse :

A6-0195/2008

Dezbateri :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Voturi :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0511

Texte adoptate
PDF 273kWORD 66k
Miercuri, 22 octombrie 2008 - Strasbourg
Protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de folosinţa bunurilor pe durată limitată ***I
P6_TA(2008)0511A6-0195/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2008 privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de produsele de vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată şi pe termen lung, precum şi de revânzare şi schimb (COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0303),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0159/2007),

–   având în vedere garanţiile prezentate de reprezentantul Consiliului în scrisoarea din 24 septembrie 2008 că propunerea va fi adoptată astfel cum a fost modificată, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuţă din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi avizul Comisiei pentru transport şi turism, precum şi cel al Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0195/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 octombrie 2008 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum şi la contractele de revânzare şi de schimb
P6_TC1-COD(2007)0113

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2008/122/CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate