Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0113(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0195/2008

Predkladané texty :

A6-0195/2008

Rozpravy :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0511

Prijaté texty
PDF 277kWORD 63k
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg
Ochrana spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností ***I
P6_TA(2008)0511A6-0195/2008
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov, ďalší predaj a výmenu (KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0303),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0159/2007),

–   so zreteľom na záväzok zástupcu Rady v liste z 24. septembra 2008 prijať návrh v znení zmien a doplnení v súlade s článkom 251 ods. 2 druhým pododsekom prvou zarážkou Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre právne veci (A6-0195/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. októbra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene
P6_TC1-COD(2007)0113

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, smernice 2008/122/ES.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia