Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2643(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0538/2008

Forhandlinger :

PV 21/10/2008 - 13
CRE 21/10/2008 - 13

Afstemninger :

PV 22/10/2008 - 6.3
CRE 22/10/2008 - 6.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0514

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 43k
Onsdag den 22. oktober 2008 - Strasbourg
Demokrati, menneskerettigheder og den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Vietnam
P6_TA(2008)0514RC-B6-0538/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2008 om demokrati, menneskerettigheder og den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Vietnam

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Vietnam,

-   der henviser til samarbejdsaftalen fra 1995 mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam,

-   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Vietnam ratificerede i 1982,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at anden runde af forhandlingerne mellem EU og Vietnam fandt sted i Hanoi den 20.-21. oktober 2008,

B.   der henviser til, at Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder afholdt en høring om Vietnam, Laos og Cambodja den 25. august 2008,

C.   der henviser til, at næste møde inden for rammerne af menneskerettighedsdialogen mellem EU-trojkaen og Vietnam er berammet til december 2008,

D.   der henviser til, at det i artikel 1 i samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam hedder, at respekt for menneskerettighederne og de demokratiske principper er grundlaget for samarbejdet mellem parterne og for bestemmelserne i denne aftale og udgør et afgørende element i aftalen,

E.   der henviser til, at forsamlingsfriheden i Vietnam er stærkt begrænset, og at den vietnamesiske regering i september 2008 gennemførte den mest brutale aktion i årtier mod fredelige katolske demonstranter, der deltog i vågenætter med bøn i Hanoi for at kræve kirkelig ejendom konfiskeret af den vietnamesiske regering tilbageleveret,

F.   der henviser til, at pressefriheden i Vietnam er stærkt begrænset, at adskillige vietnamesiske journalister er blevet arresteret eller straffet i 2008 for at rapportere om korruption i den offentlige forvaltning, og at chefen for Associated Press' kontor i Hanoi, Ben Stocking, den 19. september 2008 blev arresteret og pryglet af politiet for at have dækket en gruppe vietnamesiske katolikkers fredelige demonstration i Hanoi,

G.   der henviser til, at de etniske minoriteter fra det nordlige og centrale højland fortsat udsættes for forskelsbehandling, beslaglæggelse af jord og krænkelse af deres religionsfrihed og kulturelle friheder, og at hverken uafhængige ikke-statslige organisationer eller udenlandske journalister har fri adgang til det centrale højland, således at de kan vurdere den reelle situation for Montagnard-bjergboerne, navnlig dem, der er blevet tvunget til at vende tilbage fra Cambodja; der henviser til, at mere end 300 bjergboere siden 2001 er blevet idømt fængselsstraffe for fredelig politisk eller religiøs virksomhed,

H.   der henviser til, at lederen af den forenede buddhistiske kirke i Vietnam, Thích Quảng Độ (79-år), som i 2006 modtog Rafto-prisen for menneskerettighedsforkæmpere, trods vedvarende og gentagne appeller fra det internationale samfund har været tilbageholdt adskillige gange siden 1982 og stadig reelt befinder sig i husarrest,

I.   der henviser til, at den vietnamesiske regering stadig ikke har anerkendt den forenede buddhistiske kirke i Vietnam, som er den største buddhistiske organisation i Vietnam,

J.   der henviser til, at Vietnam har gennemført lovgivning med henblik på at begrænse internetadgangen ved hjælp af filtre og indholdskontrol og arresteret en lang række såkaldt cyberkriminelle for at have anvendt internettet til at udbrede deres syn på menneskerettigheder og demokrati eller deltage i onlinedebatter om demokrati; der henviser til, at bloggeren og demokratiaktivisten Nguyen Hoang Hai, som er kendt under pseudonymet Điếu Cày, den 10. september 2008 blev idømt en fængselsstraf,

K.   der henviser til, at medlemmer af den etniske Khmerminoritet (Khmer Krom) i det sydlige Vietnam har været ofre for religiøs forfølgelse og beslaglæggelse af jord, at myndighederne har dømt omkring 20 Khmer Krom-buddhistiske munke fra kjole og krave på grund af deres deltagelse i en fredelig protestaktion i februar 2007 til fordel for større religionsfrihed, og at fem af dem blev idømt fængselsstraffe; der henviser til, at de vietnamesiske myndigheder har placeret Khmer Krom-munken Tim Sakhorn i husarrest efter hans løsladelse fra fængslet i juni 2008; der henviser til, at myndighederne har anvendt overdreven magt mod Khmer Krom-landbrugere, der ønskede en løsning på konflikter om jordbesiddelser,

1.   understreger, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Vietnam skal føre til konkrete forbedringer i Vietnam, og anmoder Rådet og Kommissionen om endnu en gang at evaluere samarbejdspolitikken med Vietnam i lyset af artikel 1 i samarbejdsaftalen fra 1995, hvori det hedder, at samarbejdet er baseret på respekten for menneskerettigheder og demokratiske principper;

2.   opfordrer Kommissionen til at fastsætte klare referenceværdier for evalueringen af igangværende udviklingsprojekter i Vietnam med henblik på at sikre, at disse overholder klausulen om menneskerettigheder og demokrati, som anført i ovennævnte aftale;

3.   opfordrer Kommissionen og Rådet til inden for rammerne af de igangværende forhandlinger om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Vietnam, som vil omfatte en klar menneskerettigheds- og demokratiklausul ledsaget af en mekanisme til gennemførelse heraf, at henlede den vietnamesiske sides opmærksomhed på behovet for at sætte en stopper for de nuværende systematiske krænkelser af demokratiet og menneskerettighederne, inden der kan indgås en endelig aftale, og navnlig anmode den vietnamesiske regering om:

   - som medlem af FN's sikkerhedsråd at samarbejde aktivt med FN's menneskerettighedsmekanismer ved at invitere den særlige rapportør for religions- og trosfrihed, som senest besøgte Vietnam i 1998, og arbejdsgruppen om vilkårlig tilbageholdelse, som senest besøgte Vietnam i 1994, til Vietnam, og give FN's udsendinge og særlige rapportører ubegrænset adgang til alle regioner, herunder det nordlige og centrale højland, hvor de skal have mulighed for at gennemføre fortrolige interviews med politiske og religiøse fanger samt med Montagnard-asylansøgere, som er vendt tilbage til Vietnam fra Cambodja,
   - øjeblikkeligt at løslade alle, der er fængslet eller tilbageholdt efter på fredelig vis at have givet udtryk for politiske eller religiøse holdninger, herunder mere end 300 kristne Montagnard-bjergboere, Khmer Krom-munke, demokratiaktivister, jordrettighedsforkæmpere, cyber-dissidenter, fagforeningsledere, katolikker og tilhængere af Hòa Hảo-buddhismen og Cao Đài-religionen,
   - øjeblikkeligt at give Thích Quảng Độ og Tim Sakhorn deres fulde frihed,
   - at tillade uafhængige religiøse organisationer frit at drive religiøs virksomhed uden indblanding fra regeringsside og give disse religiøse organisationer mulighed for uden tvang at lade sig registrere hos myndighederne, hvis de ønsker det, samt at tilbagelevere de kirkelige ejendomme og de pagoder, som den har beslaglagt, og give den forenede buddhistiske kirke i Vietnam sin lovlige status tilbage,
   - at ophæve de bestemmelser i vietnamesisk lovgivning, der gør udtryk for afvigende holdninger og visse religiøse aktiviteter til kriminelle handlinger på baggrund af upræcist definerede krænkelser af den "nationale sikkerhed", med henblik på at sikre, at disse love ikke kan anvendes mod personer, der har udøvet deres grundlæggende ret til ytrings-, forsamlings-og foreningsfrihed samt religionsfrihed,
   - at ophæve sin censur og kontrol af landets medier, herunder internettet og elektronisk kommunikation, og tillade offentliggørelse af uafhængige, privatejede aviser og blade;

4.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, ASEAN-medlemslandenes regeringer, De Forenede Nationers generalsekretær, De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder og Vietnams regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik