Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2643(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0538/2008

Rozpravy :

PV 21/10/2008 - 13
CRE 21/10/2008 - 13

Hlasovanie :

PV 22/10/2008 - 6.3
CRE 22/10/2008 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0514

Prijaté texty
PDF 214kWORD 47k
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg
Demokracia, ľudské práva a nová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom
P6_TA(2008)0514RC-B6-0538/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22 . októbra 2008 o demokracii, ľudských právach a novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Vietnamom

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Vietname,

–   so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou z roku 1995,

–   so zreteľom na Medzinárodný dohovor o občianskych a politických právach, ktorý Vietnam ratifikoval v roku 1982,

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže druhé kolo rokovaní medzi EÚ a Vietnamom sa uskutočnilo v Hanoji 20. – 21. októbra 2008,

B.   keďže 25. augusta 2008 sa v Podvýbore Európskeho parlamentu pre ľudské práva uskutočnilo vypočutie o Vietname, Laose a Kambodži,

C.   keďže budúce stretnutie v rámci dialógu o ľudských právach medzi trojkou EÚ a Vietnamom je naplánované na december 2008,

D.   keďže v článku 1 Dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Vietnamskou socialistickou republikou sa uvádza, že "rešpektovanie ľudských práv a demokratických princípov je základňou pre spoluprácu medzi stranami a pre ustanovenia tejto dohody a predstavuje základný prvok tejto dohody",

E.   keďže sloboda zhromažďovania je vo Vietname prísne obmedzená: v septembri 2008 vietnamská vláda uskutočnila najtvrdší zásah za niekoľko desaťročí proti pokojne protestujúcim katolíkom, ktorí sa zúčastnili na modlitbovej vigílii v Hanoji, aby žiadali navrátenie cirkevných majetkov, ktoré skonfiškovala vietnamská vláda,

F.   keďže sloboda tlače je vo Vietname prísne obmedzená: v roku 2008 bolo niekoľko vietnamských novinárov zatknutých alebo potrestaných za podávanie správ o korupcii úradníkov a 19. septembra 2008 polícia zatkla a zbila vedúceho hanojskej kancelárie tlačovej agentúry Associated Press Bena Stockinga za reportáž o pokojnom zhromaždení vietnamských katolíkov v Hanoji,

G.   keďže etnické menšiny severnej a centrálnej vysočiny sú stále diskriminované, konfiškuje sa im pôda a porušujú sa ich náboženské a kultúrne slobody; keďže ani nezávislé mimovládne organizácie ani zahraniční novinári nemajú neobmedzený prístup do centrálnej vysočiny, aby posúdili skutočnú situáciu Montagnardov, najmä tých, ktorí boli násilne repatriovaní z Kambodže; keďže od roku 2001 bolo viac než 300 Montagnardov odsúdených a uväznených za pokojné politické a náboženské aktivity,

H.   keďže napriek trvalým a opakovaným výzvam medzinárodného spoločenstva bol najvyšší patriarcha Zjednotenej budhistickej cirkvi Vietnamu, 79-ročný Thích Quảng Độ, ktorý je laureátom ceny obrancov ľudských práv Rafto za rok 2006, od roku 1982 mnohokrát uväznený a je stále v domácom väzení,

I.   keďže vietnamská vláda ešte stále neuznala Zjednotenú budhistickú cirkev Vietnamu, ktorá je najväčšou organizáciou budhistov vo Vietname,

J.   keďže Vietnam zaviedol právne predpisy na obmedzenie slobody prístupu k internetu filtrovaním a kontrolou obsahu a mnohí "internetoví disidenti" boli zatknutí za to, že používali internet na šírenie svojich názorov o ľudských právach a demokracii alebo za účasť na on-line diskusiách o demokracii; keďže 10. septembra 2008 bol odsúdený a uväznený internetový spisovateľ a demokratický aktivista Nguyen Hoang Hai, známy pod literárnym pseudonymom Điếu Cày,

K.   keďže členovia etnickej menšiny kmérov (Khmer Krom) v južnom Vietname sú prenasledovaní za náboženské presvedčenie a skonfiškovali im pôdu; keďže úrady pozbavili hodnosti asi 20 budhistických mníchov menšiny Khmer Krom za ich účasť na pokojnom proteste vo februári 2007, keď žiadali väčšiu náboženskú slobodu, a piatich z nich odsúdili a uväznili; keďže vietnamské úrady nariadili mníchovi z menšiny Khmer Krom Timovi Sakhornovi domáce väzenie potom, ako ho v júni 2008 prepustili z väzenia; keďže úrady použili neprimerane silné prostriedky proti roľníkom menšiny Khmer Krom, ktorí žiadali vyriešenie konfliktov v súvislosti s pôdou,

1.   zdôrazňuje, že dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom musí viesť k viditeľnému zlepšeniu situácie vo Vietname; žiada Radu a Komisiu, aby prehodnotili politiku spolupráce s Vietnamom a vzali do úvahy článok l dohody o spolupráci z roku 1995, v ktorom sa uvádza, že spolupráca je založená na rešpektovaní ľudských práv a demokratických princípov;

2.   vyzýva Komisiu, aby stanovila jasné referenčné kritériá hodnotenia súčasných rozvojových projektov vo Vietname s cieľom zabezpečiť ich súlad s doložkou o ľudských právach a demokracii v uvedenej dohode;

3.   vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci prebiehajúcich rokovaní o novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom, ktorá bude obsahovať jednoznačnú doložku o ľudských právach a demokracii spolu s mechanizmom jej vykonávania, predložili vietnamskej strane požiadavku pred uzavretím dohody zastaviť súčasné systematické porušovanie demokracie a ľudských práv, a najmä aby požiadali vietnamskú vládu, aby:

   ako člen Bezpečnostnej rady OSN aktívne spolupracovala s mechanizmami OSN pre ľudské práva tým, že pozve na návštevu Vietnamu zvláštneho spravodajcu pre slobodu náboženstva a vyznania, ktorý navštívil Vietnam naposledy v roku 1998, a pracovnú skupinu pre svojvoľné zadržiavanie, ktorá navštívila Vietnam naposledy v roku 1994, a aby umožnila úradníkom OSN a osobitným spravodajcom neobmedzený prístup do všetkých regiónov vrátane centrálnej a severnej vysočiny, kde by mali mať možnosť viesť dôverné rozhovory s politickými a náboženskými väzňami a zadržanými, ako aj s montagnardskými žiadateľmi o azyl, ktorí sa vrátili do Vietnamu z Kambodže;
   bezodkladne prepustila všetkých ľudí, ktorí sú väznení alebo zadržiavaní za pokojné vyjadrenie politického alebo náboženského presvedčenia, vrátane viac než 300 montagnardských kresťanov, ako aj budhistických mníchov etnickej menšiny Khmer Krom, demokratických aktivistov, demonštrantov za pozemkové práva, internetových disidentov, odborárskych predstaviteľov, katolíckych veriacich, stúpencov budhizmu hòa-hảo a náboženstva cao-dài;
   bezodkladne oslobodila z domáceho väzenia Thích Quảng Độa a Tima Sakhorna;
   povolila nezávislým náboženským organizáciám slobodne a bez zasahovania vlády uskutočňovať náboženské aktivity a aby týmto náboženským organizáciám umožnila samostatne sa úradne zaregistrovať, ak sa tak rozhodnú; aby vrátila cirkevné majetky a pagody, ktoré skonfiškovala, a aby vrátila pôvodné právne postavenie Zjednotenej budhistickej cirkvi Vietnamu;
   zrušila ustanovenia vietnamského práva, ktoré kriminalizujú odlišné názory a niektoré náboženské aktivity na základe nepresne definovaných trestných činov týkajúcich sa "národnej bezpečnosti", a zabezpečila tak, aby sa tieto zákony nemohli použiť proti tým, ktorí uplatňujú svoje základné práva na slobodu prejavu, zhromažďovania, združovania a náboženského presvedčenia;
   ukončila cenzúru a kontrolu domácich médií vrátane internetu a elektronických komunikačných prostriedkov a aby povolila vydávanie nezávislých súkromných novín a časopisov;

4.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských krajín ASEAN, generálnemu tajomníkovi OSN, Vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Vietnamu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia