Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0013(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0375/2008

Indgivne tekster :

A6-0375/2008

Forhandlinger :

PV 22/10/2008 - 15
CRE 22/10/2008 - 15

Afstemninger :

PV 23/10/2008 - 8.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0517

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 34k
Torsdag den 23. oktober 2008 - Strasbourg
Lufthavnsafgifter ***II
P6_TA(2008)0517A6-0375/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lufthavnsafgifter (8332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (8332/2/2008 - C6-0259/2008)(1),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0820),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0375/2008),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 254 E af 7.10.2008, s. 18.
(2) Vedtagne tekster af 15.1.2008, P6_TA(2008)0004.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 23. oktober 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om lufthavnsafgifter
P6_TC2-COD(2007)0013

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/12/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik