Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0013(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0375/2008

Ingediende teksten :

A6-0375/2008

Debatten :

PV 22/10/2008 - 15
CRE 22/10/2008 - 15

Stemmingen :

PV 23/10/2008 - 8.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0517

Aangenomen teksten
PDF 196kWORD 88k
Donderdag 23 oktober 2008 - Straatsburg
Luchthavengelden ***II
P6_TA(2008)0517A6-0375/2008
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2008 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden (8332/2/2008 – C6-0259/2008 – 2007/0013(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (8332/2/2008 – C6-0259/2008)(1),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0820),

–   gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0375/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 254 E van 7.10.2008, blz. 18.
(2) Aangenomen teksten van 15.1.2008, P6_TA(2008)0004.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 23 oktober 2008 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2008/…/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden
P6_TC2-COD(2007)0013

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in tweede lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2009/12/EG.)

Juridische mededeling - Privacybeleid