Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2658(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0554/2008

Rozpravy :

PV 23/10/2008 - 13.3
CRE 23/10/2008 - 13.3

Hlasovanie :

PV 23/10/2008 - 14.3

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0527

Prijaté texty
PDF 130kWORD 51k
Štvrtok, 23. októbra 2008 - Štrasburg
Barma
P6_TA(2008)0527RC-B6-0554/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o Barme

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 19. júna 2008(1), 24. apríla 2008(2), 27. septembra 2007(3), 21. júna 2007(4) a 14. decembra 2006(5) o Barme,

–   so zreteľom na závery Rady EÚ o Barme/Mjanmarsku z 29. apríla 2008, prijaté Radou pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy v Luxemburgu, a na spoločnú pozíciu Rady 2006/318/SZBP z 27. apríla 2006, ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku(6),

–   so zreteľom na správu z 3. septembra 2008 vypracovanú Tomásom Ojeom Quintanom, osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku (A/63/341),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže 24. októbra 2008 si pripomíname 13. výročie nespravodlivého uväznenia generálnej tajomníčky Národnej ligy za demokraciu (NLD), pani Aung San Suu Kyiovej, ako politickej väzenkyne; keďže ďalších 2120 osôb je aj naďalej uväznených v neľudských podmienkach len za to, že vyjadrili želanie zaviesť v Barme demokraciu; keďže Navanethem Pillay, novovymenovaný Vysoký komisár OSN pre ľudské práva, formálne vyzval 3. októbra 2008 barmské vojenské orgány, aby prepustili všetkých politických väzňov,

B.   keďže k výročiu uväznenia pani Aung San Suu Kyiovej sa vedúci predstavitelia ázijských a európskych krajín stretnú v Číne 24. až 25. októbra 2008 na siedmom stretnutí Ázie a Európy (ASEM),

C.   keďže barmská vojenská junta úmyselne odmieta prijať akékoľvek preventívne alebo ochranné opatrenia na zabránenie vážnemu hladomoru, ktorý ohrozuje provinciu Chin na západe krajiny,

D.   keďže v septembri 2008 uskutočnili barmské orgány päťdňový zásah na potlačenie rozsiahlych protestov, ktoré sa začali šesť týždňov predtým,

E.   keďže situácia v oblasti ľudských práv sa aj naďalej zhoršuje, politický tlak sa zvyšuje a vojenská junta nesplnila sľuby, ktoré dala medzinárodnému spoločenstvu po šafranovej revolúcii v septembri 2007,

F.   keďže USA v roku 2003 zakázali dovoz všetkého oblečenia vyrobeného v Barme, ktoré sa tam vyrába prakticky v podmienkach otroctva, a keďže Rade Európskej únie sa doteraz nepodarilo dosiahnuť konsenzus medzi členskými štátmi o prijatí rovnocenných opatrení,

G.   keďže generálny tajomník OSN oznámil, že ak v nasledujúcich mesiacoch nedôjde k badateľnému zlepšeniu situácie v Barme, môže zrušiť návštevu Barmy naplánovanú na december 2008,

H.   keďže OSN v auguste 2008 oznámila, že barmské vojenské orgány podvodným spôsobom zabavovali množstvo humanitárnej pomoci odoslanej do Barmy prostredníctvom nepravdivo stanovených výmenných kurzov,

I.   keďže barmské vojenské orgány zablokovali internetový prístup k slobodným médiám, zabraňujú šíreniu nezávislých informačných zdrojov a väznia tzv. internetových disidentov za to, že sa pokúsili slobodne vyjadriť svoje politické názory,

1.   odsudzuje pokračujúce väznenie pani Aung San Suu Kyiovej, ktorá sa s prestávkami nachádza v domácom väzení od svojho víťazstva v posledných demokratických voľbách v krajine v roku 1990, a trvá na jej okamžitom prepustení;

2.   odsudzuje skutočnosť, že množstvo politických väzňov sa v období po šafranovej revolúcii zvýšilo z 1300 na 2000 a že napriek prepusteniu skúseného novinára a tajomníka NLD, pána U Win Tina, a šiestich ďalších vedúcich osobností v septembri 2008 bolo následne uväznených 23 členov NLD;

3.   odsudzuje vykonštruované obvinenia, na základe ktorých sú väznení mnohí disidenti, a neľudské podmienky väzenia politických väzňov vrátane rozšíreného používania mučenia a ťažkých prác; vyjadruje hlboké znepokojenie nad systematickým odopieraním zdravotnej starostlivosti politickým väzňom a žiada o povolenie obnovenia návštev Medzinárodného výboru Červeného kríža;

4.   nalieha na krajiny ASEM, aby na svojom stretnutí spoločne vyzvali barmské vojenské orgány, aby prepustili všetkých politických väzňov;

5.   dôrazne odsudzuje etnické čistky voči karenskej menšine vrátane osôb, ktoré hľadajú útočisko v susednom Thajsku; v tejto súvislosti vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo väčší tlak na juntu, aby zastavila vojenské akcie proti civilistom a aby zvýšila humanitárnu pomoc postihnutému obyvateľstvu, v prípade potreby aj prostredníctvom cezhraničných mechanizmov;

6.   žiada Komisiu, aby trvala na zrušení všetkých obmedzení dodávok pomoci uvalených barmskými vojenskými orgánmi v oblastiach postihnutých cyklónom Nargis a aby predložila úplnú správu o účinnosti svojej pomoci a rozsahu pomoci, ktorá je naďalej potrebná;

7.   vyzýva barmské orgány, aby si urýchlene splnili svoje humanitárne povinnosti, a to najmä so zreteľom na hroziaci hladomor v provincii Chin;

8.   konštatuje, že 37 návštev vyslancov OSN počas posledných 20 rokov neprinieslo žiadnu reformu zo barmskej Štátnej rady pre mier a rozvoj (SPDC) a pripomína vyhlásenie predsedníctva Bezpečnostnej rady OSN z 11. októbra 2007 o situácii v Mjanmarsku (S/PRST/2007/37), ktoré SPDC tiež ignorovala; požaduje stanovenie časového rozvrhu a referenčných kritérií pre reformu a žiada Bezpečnostnú radu OSN, aby sa rozhodla prijať ďalšie opatrenia týkajúce sa Barmy v prípade, že tento časový rozvrh a referenčné kritériá nebudú splnené;

9.   vyzýva barmskú vládu, aby začala postupne uplatňovať štyri základné prvky v oblasti ľudských práv, ktoré požaduje osobitný spravodajca OSN, konkrétne: slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania, prepustenie väzňov svedomia, prechod k systému pluralitnej demokratickej a občianskej vlády a nezávislé a nestranné súdnictvo;

10.   vyzýva generálneho tajomníka OSN, aby bez ohľadu na prevládajúce podmienky uskutočnil druhú návštevu Barmy v decembri 2008 s cieľom predniesť naliehavú osobnú výzvu na prepustenie všetkých politických väzňov, plnú účasť NLD v prípravách na voľby, ktoré sa budú konať v roku 2010, a aby zdôraznil, že sa musia splniť požiadavky OSN;

11.   vyzýva Európsku radu, aby využila svoje zasadnutie 11. a 12. decembra 2008 na preskúmanie nariadenia Rady (ES) č. 194/2008 z 25. februára 2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku(7), s cieľom rozšíriť cielené sankcie aj na prístup spoločností, konglomerátov a podnikov blízko spätých s barmskou armádou k medzinárodným bankovým službám, zakázať všetok dovoz oblečenia vyrobeného v Barme a zabrániť vybraným generálom a ich rodinám vo využívaní obchodných príležitostí, zdravotníckych služieb, nákupov spotrebného tovaru a vzdelávania v zahraničí;

12.   žiada Komisiu, aby vysvetlila, aké kroky chce podniknúť v reakcii na priznanie OSN, že veľká časť humanitárnej pomoci odoslanej do Barmy sa stáva obeťou štátom podporovaného zneužívania výmenného kurzu;

13.   vyjadruje vážne obavy z toho, že vyšetrovací orgán zriadený barmskými vojenskými orgánmi na účely vyšetrenia úmrtí, uväznení a zmiznutí osôb, ku ktorým došlo počas pokojných demonštrácií v septembri 2007, nedospel k žiadnemu výsledku a vyzýva barmské orgány, aby umožnili činnosť vyšetrovacej komisie schválenej OSN;

14.   nalieha na vlády Číny, Indie a Ruska, aby využili svoj významný hospodársky a politický vplyv na barmské orgány v záujme dosiahnutia podstatného zlepšenia situácie v krajine a zastavili dodávky zbraní a iných strategických zdrojov;

15.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému vyslancovi EÚ pre Barmu, barmskej Štátnej rade pre mier a rozvoj, vládam členských krajín Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a ASEM, sekretariátu ASEM, Medziparlamentnému výboru združenia ASEAN pre Mjanmarsko, pani Aung San Suu Kyiovej, Národnej lige za demokraciu, generálnemu tajomníkovi OSN, Vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0312.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0178.
(3) Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 311.
(4) Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 383.
(5) Ú. v. EÚ C 317 E, 23.12.2006, s. 902.
(6) Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 77.
(7) Ú. v. EÚ L 66, 10.3.2008, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia