Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0039(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0416/2008

Ingediende teksten :

A6-0416/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/11/2008 - 7.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0528

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 30k
Dinsdag 18 november 2008 - Straatsburg
Protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Kazachstan *
P6_TA(2008)0528A6-0416/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 november 2008 over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (COM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie (COM(2007)0105),

–   gezien de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met de Republiek Kazachstan,

–   gelet op artikel 44, lid 2, artikel 47, lid 2, laatste zin, de artikelen 55, 57, lid 2, 71, 80, lid 2, 93, 94, 133, 181a en artikel 300, lid 2, tweede volzin, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 101 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 6, lid 2, van het Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0328/2008),

–   gelet op de artikelen 51, 83, lid 7, en 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0416/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Kazachstan.

Juridische mededeling - Privacybeleid