Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0039(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0416/2008

Predkladané texty :

A6-0416/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/11/2008 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0528

Prijaté texty
PDF 194kWORD 33k
Utorok, 18. novembra 2008 - Štrasburg
Protokol k dohode o partnerstve a spolupráci medzi ES a Kazachstanom *
P6_TA(2008)0528A6-0416/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kazachstanom na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (KOM(2007)0105),

–   so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci s Kazašskou republikou,

–   so zreteľom na článok 44 ods. 2, článok 47 ods. 2 posledná veta, článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, články 93, 94, 133, 181a a článok 300 ods. 2 druhá veta Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 101 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 6 ods. 2 Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0328/2008),

–   so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A6-0416/2008),

1.   schvaľuje uzatvorenie protokolu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kazašskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia