Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0159(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0439/2008

Ingediende teksten :

A6-0439/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/11/2008 - 7.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0529

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 29k
Dinsdag 18 november 2008 - Straatsburg
Gemeenschappelijke onderneming voor de instelling van een Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) *
P6_TA(2008)0529A6-0439/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 november 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) (COM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0483),

–   gelet op de artikelen 171 en 172 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0305/2008),

–   gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0439/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid