Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0148(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0382/2008

Texte depuse :

A6-0382/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/11/2008 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0455
P6_TA(2008)0530

Texte adoptate
PDF 192kWORD 35k
Marţi, 18 noiembrie 2008 - Strasbourg
Inscripţionările legale ale autovehiculelor cu două sau trei roţi (versiune codificată) ***I
P6_TA(2008)0530A6-0382/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inscripționările legale ale autovehiculelor cu două sau trei roți (versiune codificată) (COM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD))

(Procedură de codecizie – codificare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0318),

–   având în vedere articolele 251 alineatul (2) și 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora Comisia a înaintat propunerea către Parlament (C6-0205/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–   având în vedere articolele 80 și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0382/2008),

A.   întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ţine seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate