Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0148(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0382/2008

Predkladané texty :

A6-0382/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/11/2008 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0455
P6_TA(2008)0530

Prijaté texty
PDF 199kWORD 34k
Utorok, 18. novembra 2008 - Štrasburg
Povinné označenia pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) ***I
P6_TA(2008)0530A6-0382/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) (KOM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD))

(Spolurozhodovací postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0318),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0205/2008),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–   so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0382/2008),

A.   keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.   schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia