Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0159(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0383/2008

Indgivne tekster :

A6-0383/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/11/2008 - 7.4

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0454
P6_TA(2008)0531

Vedtagne tekster
PDF 98kWORD 32k
Tirsdag den 18. november 2008 - Strasbourg
Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (kodificeret udgave) ***I
P6_TA(2008)0531A6-0383/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. november 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (kodificeret udgave) (KOM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD))

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0344),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 44, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0217/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0383/2008),

A.   der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik