Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0048(AVC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0428/2008

Ingediende teksten :

A6-0428/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/11/2008 - 7.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0534

Aangenomen teksten
PDF 188kWORD 29k
Dinsdag 18 november 2008 - Straatsburg
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ***
P6_TA(2008)0534A6-0428/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 november 2008 over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (9196/2008 – C6-0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerpbesluit van de Raad (9196/2008),

–   gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 300, lid 3, tweede alinea juncto artikel 61, onder c), van het EG-Verdrag (C6-0215/2008),

–   gelet op artikel 75 en artikel 83, lid 7, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie juridische zaken (A6-0428/2008),

1.   stemt in met de sluiting van de overeenkomst;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid