Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0272(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0376/2008

Indgivne tekster :

A6-0376/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/11/2008 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0535

Vedtagne tekster
PDF 7kWORD 31k
Tirsdag den 18. november 2008 - Strasbourg
Det europæiske national- og regionalregnskabssystem ***I
P6_TA(2008)0535A6-0376/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. november 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0776),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0452/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0376/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik