Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0272(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0376/2008

Teksty złożone :

A6-0376/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/11/2008 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0535

Teksty przyjęte
PDF 192kWORD 31k
Wtorek, 18 listopada 2008 r. - Strasburg
Europejski system rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie ***I
P6_TA(2008)0535A6-0376/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0776),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0452/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0376/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności