Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2092(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0421/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0421/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/11/2008 - 7.10
CRE 18/11/2008 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0537

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 272kWORD 33k
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Frank Vanhecke
P6_TA(2008)0537A6-0421/2008

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Frank Vanhecke (2008/2092(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Frank Vanhecke, που διαβίβασε, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα του Deendermonde, ο υπουργός δικαιοσύνης του Βασιλείου του Βελγίου, και που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 10 Απριλίου 2008,

–   αφού άκουσε τον Frank Vanhecke, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964 και 10 Ιουλίου 1986(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 58 και 59 του Βελγικού Συντάγματος,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0421/2008),

1.   αποφασίζει να άρει την ασυλία του Frank Vanhecke·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει άμεσα την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής προς τις αρμόδιες αρχές του Βασιλείου του Βελγίου.

(1) Υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σελ. 397, και υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σελ. 2403.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου