Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2092(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0421/2008

Ingivna texter :

A6-0421/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/11/2008 - 7.10
CRE 18/11/2008 - 7.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0537

Antagna texter
PDF 136kWORD 30k
Tisdagen den 18 november 2008 - Strasbourg
Begäran om upphävande av Frank Vanheckes immunitet
P6_TA(2008)0537A6-0421/2008

Europaparlamentets beslut av den 18 november 2008 om begäran om upphävande av Frank Vanheckes immunitet (2008/2092(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den begäran om upphävande av Frank Vanheckes immunitet som på begäran av åklagarmyndigheten i Dendermonde översänts av Konungariket Belgiens justitieminister och som tillkännagavs i kammaren den 10 april 2008,

–   efter att ha hört Frank Vanhecke i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och den 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artiklarna 58 och 59 i Belgiens grundlag,

–   med beaktande av artikel 6.2 och artikel 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0421/2008).

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Frank Vanheckes immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Konungariket Belgien.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203) och mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy