Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0051(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0417/2008

Predložena besedila :

A6-0417/2008

Razprave :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Glasovanja :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0541

Sprejeta besedila
PDF 547kWORD 240k
Torek, 18. november 2008 - Strasbourg
Splošni režim za trošarino *
P6_TA(2008)0541A6-0417/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. novembra 2008 o predlogu Direktive Sveta o splošnem režimu za trošarino (KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0078),

–   ob upoštevanju člena 93 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0099/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6-0417/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)  Za izboljšanje delovanja notranjega trga si je treba še naprej prizadevati za postopno usklajevanje trošarin v Evropski uniji, ob upoštevanju zadev kot so javno zdravje, varstvo okolja in proračun.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)  Trošarinsko blago je lahko obdavčeno z drugimi posrednimi davki za posebne namene. Da ne bi ogrozili koristnih učinkov pravil Skupnosti glede posrednih davkov, morajo v takem primeru države članice izpolnjevati nekatere bistvene elemente navedenih pravil.
(4)  Trošarinsko blago je lahko obdavčeno z drugimi posrednimi davki za posebne namene. Da ne bi ogrozili koristnih učinkov pravil Skupnosti glede posrednih davkov, morajo v takem primeru države članice izpolnjevati nekatere bistvene elemente navedenih pravil, in sicer tistih, ki zadevajo davčno osnovo, izračunavanje davka, davčne obveznosti in davčni nadzor.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)  Države članice pri izvajanju te direktive upoštevajo potrebo po zagotavljanju visoke ravni varovanja zdravja ljudi.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 9
(9)  Ker je trošarina davek na potrošnjo nekega blaga, se ne sme zaračunavati za trošarinsko blago, ki je bilo uničeno ali nepovratno izgubljeno, ne glede na okoliščine uničenja ali izgube.
(9)  Ker je trošarina davek na potrošnjo nekega blaga, se ne sme zaračunavati za trošarinsko blago, ki je bilo nedvomno uničeno ali nepovratno izgubljeno, ne glede na okoliščine uničenja ali izgube.
Sprememba 57
Predlog direktive
Uvodna izjava 14
(14)  Jasno je treba opredeliti, kdaj je dovoljena brezcarinska prodaja potnikom, ki zapuščajo ozemlje Skupnosti.
(14)  Še naprej bi morala biti dovoljena brezcarinska prodaja potnikom, ki zapuščajo ozemlje Skupnosti po kopnem, če lahko brezcarinske prodajalne na njenih mejah državam članicam zagotovijo, da izpolnjujejo vse pogoje za preprečevanje morebitne utaje, izogibanja ali zlorabe.
Sprememba 58
Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)
(14a)  Potniki, ki potujejo na tretje ozemlje ali v tretjo državo po zraku ali morju z dokumentom za potovanje, ki dokazuje, da je končni namembni kraj letališče ali pristanišče na tretjem ozemlju ali v tretji državi, lahko koristijo oprostitev plačila trošarine za trošarinsko blago, ki ga dobavijo brezcarinske prodajalne.
Sprememba 59
Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)
(19a)  Veljavna pravila za gibanje blaga pod režimom odloga plačila trošarine bi morala pod določenimi pogoji omogočati predložitev celotnega jamstva za zmanjšani znesek trošarine ali da se ne predloži nobenega jamstva.
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)
(21a)  Da se zagotovi učinkovito delovanje računalniško podprtega sistema, bi morale države članice v svoje nacionalne aplikacije privzeti enoten nabor in strukturo podatkov, da bi tako zagotovili zanesljiv vmesnik za gospodarske subjekte.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 24
(24)  Določiti je treba postopke, ki se uporabljajo v primeru, ko računalniško podprt sistem ni na voljo.
(24)  Določiti je treba postopke, ki se uporabljajo v primeru, ko računalniško podprt sistem zaradi vzrokov, ki so neodvisni ali za njih niso odgovorni subjekti, udeleženi v gibanju trošarinskega blaga, ni na voljo.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 28 a (novo)
(28a)  Kadar se za izdelke plača trošarina, ker jih nabavijo fizične osebe za lastno uporabo in jih same prevažajo, bi bilo treba navesti količino trošarinskega blaga.
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 36
(36)  Da bi omogočili obdobje prilagoditve elektronskemu nadzornemu sistemu za gibanje blaga z odlogom plačila trošarine, bi morale imeti države članice možnost, da izkoristijo prehodno obdobje, v katerem se tako gibanje lahko še naprej izvaja v skladu s formalnostmi, določenimi v Direktivi 92/12/EGS.
(36)  Da bi omogočili obdobje prilagoditve elektronskemu nadzornemu sistemu za gibanje blaga z odlogom plačila trošarine, bi morale imeti države članice možnost, da izkoristijo prehodno obdobje, v katerem se tako gibanje lahko še naprej izvaja v skladu s formalnostmi, določenimi v Direktivi 92/12/EGS. Pri določanju dolžine prehodnega obdobja bi bilo treba upoštevati možnosti dejanske uvedbe računalniško podprtega sistema v posameznih državah članicah.
Sprememba 9
Predlog direktive
Člen 4 – točka 4 a (novo)
(4a) "uvoz trošarinskega blaga" pomeni vnos trošarinskega blaga na območje Skupnosti, razen če za blago ob vstopu na območje Skupnosti velja carinski odložni postopek ali režim oziroma njegova sprostitev iz takšnega carinskega odložnega postopka ali režima;
Sprememba 10
Predlog direktive
Člen 4 – točka 4 b (novo)
(4b) "pooblaščeni prejemnik" pomeni fizično ali pravno osebo, ki ji pristojni organi namembne države članice izdajo dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo navedeni organi, da prejme trošarinsko blago, ki se giba pod režimom odloga plačila trošarine in je bilo poslano iz druge države članice;
Sprememba 11
Predlog direktive
Člen 4 – točka 4 c (novo)
(4c) "pooblaščeni pošiljatelj" pomeni fizično ali pravno osebo, ki ji pristojni organi države članice izvoza izdajo dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo navedeni organi, za pošiljanje trošarinskega blaga, za katerega velja režim odloga plačila trošarine pri sprostitvi v prosti promet v skladu z Uredbo (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (posodobljeni carinski zakonik)1;
_____________
1 UL L 145, 4.6.2008, str. 1.
Sprememba 12
Predlog direktive
Člen 4 – točka 4 d (novo)
(4d) "imetnik trošarinskega skladišča" pomeni fizično ali pravno osebo, ki ji pristojni organi države članice dovolijo, da proizvaja, predeluje, skladišči, prejema ali odpremlja blago pri svojem poslovanju, če se pod režimom odloga plačila trošarine zahteva za plačilo trošarine odloži;
Sprememba 13
Predlog direktive
Člen 4 – točka 4 e (novo)
(4e) "trošarinsko skladišče" pomeni kraj, kjer imetnik trošarinskega skladišča pri svojem poslovanju trošarinsko blago, za katerega velja režim odloga plačila trošarine, proizvaja, predeluje, skladišči, prejema ali odpremlja pod režimom odloga plačila trošarine, ob upoštevanju nekaterih pogojev, ki jih določijo pristojni organi države članice, v kateri se nahaja trošarinsko skladišče;
Sprememba 14
Predlog direktive
Člen 4 – točka 4 f (novo)
(4f) "kraj uvoza" pomeni kraj, v katerem se nahaja blago, ko je sproščeno v prosti promet v skladu z Uredbo (ES) št. 450/2008.
Sprememba 15
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c
(c) uvoz trošarinskega blaga.
(c) uvoz trošarinskega blaga, vključno z nepravilnim uvozom, razen če se trošarinsko blago takoj po uvozu da v režim odloga plačila trošarine.
Sprememba 16
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4
4.  Trošarinsko blago, ki je popolnoma uničeno ali nepovratno izgubljeno, vključno z izgubami, ki so značilne za naravo takega blaga, se ne obravnava, kot da je sproščeno v porabo.
4.  V primeru popolnega uničenja ali nepovratne izgube se pristojnim organom države članice, v kateri je prišlo do popolnega uničenja ali nepovratne izgube zadevnega trošarinskega blaga, predloži zadovoljivo dokazilo.
Pristojnim organom je treba predložiti zadovoljivo dokazilo o izgubi ali uničenju trošarinskega blaga.
Ko v primeru gibanja pod režimom odloga plačila trošarine ni mogoče določiti, kje je prišlo do popolnega uničenja ali nepovratne izgube, se šteje, da je do tega prišlo v državi članici, v kateri je bilo to odkrito.
Za namene prvega pododstavka je blago nepovratno izgubljeno, kadar velja za neuporabno.
Države članice lahko določijo, da je za namerno uničenje blaga pod režimom odloga plačila trošarine obvezna predhodna odobritev s strani pristojnih organov.
Sprememba 17
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1
1.  Če je med gibanjem blaga pod režimom odloga plačila trošarine prišlo do nepravilnosti, zaradi česar je bilo trošarinsko blago sproščeno v porabo, in ni mogoče ugotoviti, kje je bilo blago sproščeno v porabo, velja, da je blago sproščeno v porabo v državi članici odpreme.
1.  Če je med gibanjem blaga pod režimom odloga plačila trošarine prišlo do nepravilnosti, zaradi česar je bilo trošarinsko blago sproščeno v porabo v skladu s členom 7(2)(a), in ni mogoče ugotoviti, kje je bilo blago sproščeno v porabo, velja, da je blago sproščeno v porabo v državi članici odpreme, v kateri je bila nepravilnost odkrita, in v času, ko se je to zgodilo.
Kadar trošarinsko blago pod režimom odloga plačila trošarine ne prispe v namembni kraj in zadevna nepravilnost, ki povzroči sprostitev v porabo v skladu s členom 7(2)(a), ni bila odkrita, se šteje, da je bilo blago sproščeno v porabo v državi članici, v kateri je bilo blago odkrito, in v času, ko se je to zgodilo.
Če se pred iztekom treh let od datuma, ko se je gibanje začelo v skladu s členom 19(1), ugotovi, v kateri državi članici je bilo blago dejansko sproščeno v porabo, ta država članica o tem obvesti pristojne organe države članice odpreme.
Če se pred iztekom treh let od datuma, ko se je gibanje začelo v skladu s členom 19(1), ugotovi, v kateri državi članici je bilo blago dejansko sproščeno v porabo, se šteje, da se je blago sprostilo v porabo v tej državi članici, ki o tem obvesti pristojne organe države članice, v kateri je bilo to odkrito ali v kateri je bilo blago odpremljeno.
Če se trošarina pobere v državi članici odpreme, se trošarina vrne ali odpusti takoj, ko so predloženi dokazi, da jo je pobrala druga država članica.
Če se trošarina pobere v državi članici odkritja ali odpreme, se trošarina vrne ali odpusti takoj, ko so predloženi dokazi o sprostitvi v porabo v drugi državi članici.
Sprememba 18
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Če je z uporabo ustreznega dokaza mogoče brez utemeljenega dvoma ugotoviti, da je med gibanjem blaga pod režimom odloga plačila trošarine prišlo do nepravilnosti, zaradi česar je bilo trošarinsko blago sproščeno v porabo, se trošarina plača v državi članici, v kateri je prišlo do nepravilnosti.
Sprememba 19
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Če se lahko dokaže, da je do nepravilnosti prišlo v eni državi članici zaradi sprostitve trošarinskega blaga v porabo in so v zvezi s tem priložene trošarinske znamke namembne države članice, se trošarina poravna v državi članici, v kateri je prišlo do nepravilnosti samo, če namembna država članica gospodarskemu subjektu povrne trošarino.
Sprememba 20
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 b (novo)
2b.  Pri nepravilnostih, kadar namembna država članica ne obračuna trošarine z uporabo davčnih znamk, se trošarina v državi članici, v kateri je prišlo do nepravilnosti, poravna takoj.
Sprememba 21
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3
3.  Za namene odstavka 1 nepravilnost pomeni stanje, ko se gibanje ni končalo v skladu s členom 19(2).
3.  Za namene odstavka 1 nepravilnost pomeni stanje, ko se gibanje (razen gibanja iz člena 7(4)) oziroma del gibanja ni končalo v skladu s členom 19(2).
Sprememba 22
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka e a (novo)
(ea) za dobavo v odobreno institucijo za raziskave in razvoj, laboratorij, vladni oddelek ali drugo odobreno stran z namenom preskusa kakovosti, preverjanja pred dajanjem na trg in preverjanja možnega ponarejanja, pod pogojem, da se ne šteje, da gre za komercialne količine zadevnega blaga , kjer:
(i) države članice lahko določijo raven "komercialnih količin"; ter
(ii) države članice lahko določijo poenostavljene postopke, da olajšajo pretok blaga v skladu s to točko.
Sprememba 23
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2
2.  Za oprostitve veljajo pogoji in omejitve, ki jih določi država članica gostiteljica. Države članice lahko odobrijo oprostitve kot vračilo trošarine.
2.  Za oprostitve veljajo pogoji in omejitve, ki jih določi država članica gostiteljica. Države članice lahko odobrijo oprostitve kot vračilo trošarine. S strani države članice določeni pogoji vračila ne smejo prekomerno ovirati koriščenja oprostitve.
Sprememba 54
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Trošarina, vključno s trošarino za naftna olja, se lahko vrne ali odpusti v skladu s postopkom, ki ga določi posamezna država članica. Država članica uporablja enak postopek za domače blago in blago iz drugih držav članic.
Sprememba 63 rev.
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1
1.  Države članice lahko oprostijo plačilo trošarine za trošarinsko blago, ki ga dobavijo brezcarinske prodajalne in ga potniki na poletu ali morski plovbi v osebni prtljagi odnesejo na tretje ozemlje ali v tretjo državo.
1.  Države članice lahko oprostijo plačilo trošarine za trošarinsko blago, ki ga dobavijo brezcarinske prodajalne in ga potniki na poletu ali morski plovbi ali prehodu po kopnem v osebni prtljagi odnesejo na tretje ozemlje ali v tretjo državo.
Sprememba 65 rev.
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4
4.  V tem členu se uporabljajo naslednje opredelitve:
4.  V tem členu se uporabljajo naslednje opredelitve:
(a) "tretje ozemlje" pomeni ozemlja iz člena 5(2) in (3);
(a) "tretje ozemlje" pomeni ozemlja iz člena 5(2) in (3);
(b) "brezcarinska prodajalna" pomeni vsako poslovalnico na letališču ali v pristanišču, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določijo pristojni organi, zlasti na podlagi odstavka 3;
(b) "brezcarinska prodajalna" pomeni vsako poslovalnico na letališču ali v pristanišču ali na meji s tretjo državo ali tretjim ozemljem, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določijo pristojni organi, zlasti na podlagi odstavka 3;
(c) "potnik, ki potuje na tretje ozemlje ali v tretjo državo" pomeni vsakega potnika z dokumentom za potovanje po zraku ali morju, ki dokazuje, da je neposredni namembni kraj letališče ali pristanišče na tretjem ozemlju ali v tretji državi.
(c) "potnik, ki potuje na tretje ozemlje ali v tretjo državo" pomeni vsakega potnika z dokumentom za potovanje po zraku ali morju, ki dokazuje, da je končni namembni kraj letališče ali pristanišče na tretjem ozemlju ali v tretji državi, kot tudi vsakega potnika, ki zapusti Skupnost po kopnem.
Sprememba 25
Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2
2.  Za proizvodnjo, predelavo in skladiščenje trošarinskega blaga velja, da se opravi pod režimom odloga plačila trošarine, če se te dejavnosti izvajajo v prostorih, za katere je izdano dovoljenje v skladu z odstavkom 3.
2.  Proizvodnja, predelava in skladiščenje trošarinskega blaga, za katerega trošarina še ni plačana, se opravljajo v trošarinskem skladišču.
Sprememba 26
Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3
3.  Pristojni organi držav članic izdajo dovoljenje, da se prostori, ki se uporabljajo za proizvodnjo, predelavo in skladiščenje trošarinskega blaga ter za njegov prejem ali odpremo pod režimom odloga plačila trošarine, uporabljajo kot "trošarinska skladišča".
črtano
Sprememba 27
Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavka 2 in 3
Izdaja dovoljenja se ne sme zavrniti zgolj zato, ker ima fizična ali pravna oseba sedež v drugi državi članici in namerava sama upravljati trošarinsko skladišče prek zastopnika ali podružnice v državi članici, kjer se izda dovoljenje.
Dovoljenje je v skladu s pogoji, ki jih lahko oblasti določijo zaradi preprečitve kakršnega koli izogibanja ali zlorabe. Vendar izdaja dovoljenja se ne sme zavrniti zgolj zato, ker ima fizična ali pravna oseba sedež v drugi državi članici.
Dovoljenje mora zajemati dejavnosti iz člena 14(3).
Sprememba 28
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Trošarinsko blago se lahko giba pod režimom odloga plačila trošarine na ozemlju Skupnosti:
1.  Trošarinsko blago se lahko giba pod režimom odloga plačila trošarine med dvema krajema na ozemlju Skupnosti, vključno z gibanjem prek tretje države ali njene regije:
Sprememba 29
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka a – točka ii
(ii) fizične ali pravne osebe, ki ji pristojni organi namembne države članice izdajo dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo navedeni organi, da prejme trošarinsko blago, ki se giba pod režimom odloga plačila trošarine in je poslano iz druge države članice, v nadaljevanju "pooblaščeni prejemnik";
(ii) prostorov pooblaščenega prejemnika;
Sprememba 30
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka b
(b) od kraja uvoza do katerega koli namembnega kraja iz točke (a), kadar blago odpremi fizična ali pravna oseba, ki ji pristojni organi države članice uvoza za to izdajo dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo navedeni organi, v nadaljevanju "pooblaščeni pošiljatelj".
(b) od kraja uvoza do katerega koli namembnega kraja ali prejemnika iz točke (a), kadar blago odpremi pooblaščeni pošiljatelj.
Sprememba 31
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Pristojni organi odpremne države članice zahtevajo pod pogoji, ki jih sami določijo, da se tveganje, ki izhaja iz gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine, zavaruje z jamstvom, ki ga zagotovi ena ali več izmed naslednjih oseb:
1.  Pristojni organi odpremne države članice zahtevajo pod pogoji, ki jih sami določijo, da se tveganje, ki izhaja iz gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine, zavaruje z jamstvom, ki ga zagotovi ena ali več izmed naslednjih oseb ali v njihovem imenu:
Sprememba 32
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1
2.  Jamstvo velja na celotnem območju Skupnosti.
2.  Jamstvo velja na celotnem območju Skupnosti in ga lahko zagotavlja:
(a) pooblaščena institucija za opravljanje dejavnosti kreditnih institucij v skladu z Direktivo 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij1; ali
(b) pooblaščeno podjetje za opravljanje zavarovalne dejavnosti v skladu z Direktivo Sveta 92/49/EGS z dne 18. junija 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja2.
_______________
1 UL L 177, 30.6.2006, str. 1.
2 UL L 228, 11.8.1992, str. 1.
Sprememba 33
Predlog direktive
Člen 17 a (novo)
Člen 17a
1.  Na zahtevo osebe iz člena 17(1) lahko pristojni organi odpremne države članice pod pogoji, ki jih določijo, dovolijo predložitev celotnega jamstva za zmanjšani znesek trošarine ali da se ne predloži nobenega jamstva, pod pogojem, da stran, ki prevzame davčno odgovornost za prevoz, hkrati prevzame tudi odgovornost za prevoz.
2.  Dovoljenje iz odstavka 1 se podeli le osebam, ki:
(a) imajo sedež na carinskem območju Skupnosti;
(b) imajo dokaz o zagotavljanju jamstva za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine; ter
(c) redno zagotavljajo jamstva za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine ali pa carinski organi vedo, da so sposobni izpolniti svoje obveznosti v zvezi s temi postopki.
3.  Ukrepi, ki urejajo postopek podelitve dovoljenj v skladu z odstavkoma 1 in 2, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 40(2).
Sprememba 34
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del
Pooblaščeni prejemnik, ki ima dovoljenje za namene iz prvega pododstavka, izpolnjuje naslednje zahteve:
Začasno pooblaščeni prejemnik, ki ima dovoljenje za namene iz prvega pododstavka, izpolnjuje naslednje zahteve:
Sprememba 35
Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1
1.  Šteje se, da se je gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine začelo, ko blago zapusti odpremno trošarinsko skladišče ali kraj uvoza.
1.  Šteje se, da se je gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine začelo, ko blago zapusti odpremno trošarinsko skladišče ali kraj uvoza. Trenutek, ko blago zapusti trošarinsko skladišče ali kraj uvoza, se določi s sporočilom dodatne informacije, ki jo pristojnemu organu takoj pošlje pooblaščeni imetnik trošarinskega skladišča ali pooblaščeni pošiljatelj.
Sprememba 36
Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2
2.  Šteje se, da se je gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine končalo, ko prejemnik prejme pošiljko blaga, ali v primeru iz točke (iii) člena 16(1)(a), ko blago zapusti ozemlje Skupnosti.
2.  Gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine se konča:
– ko prejemnik prejme pošiljko blaga. Trenutek, ko prejemnik prejme pošiljko blaga, je določen s sporočilom dodatne informacije, ki jo prejemnik ob prihodu blaga nemudoma posreduje pristojnemu organu;
–v primeru iz točke (iii) člena 16(1)(a), ko blago zapusti ozemlje Skupnosti ali se vključi v carinski odložni postopek ali režim.
Sprememba 37
Predlog direktive
Člen 19 a (novo)
Člen 19a
Veljavna pravila za gibanje blaga pod režimom odloga plačila trošarine pod pogoji, ki jih določijo pristojni organi odpremne države članice, dovoljujejo predložitev celotnega jamstva za zmanjšani znesek trošarine ali da se ne predloži nobenega jamstva, pod pogojem, da stran, ki prevzame davčno odgovornost za prevoz, hkrati prevzame tudi odgovornost za prevoz.
Sprememba 38
Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1
1.  Za trošarinsko blago se šteje, da se giba pod režimom odloga plačila trošarine, če ga spremlja elektronski administrativni dokument, obdelan v skladu z odstavkoma 2 in 3.
1.  Za trošarinsko blago se šteje, da se giba pod režimom odloga plačila trošarine, če ga spremlja elektronski administrativni dokument, obdelan v skladu z odstavkoma 2 in 3. Države članice in Komisija sprejmejo potrebne ukrepe za uporabo ključne javne infrastrukture na nacionalni ravni in zagotovijo njihovo interoperabilnost.
Sprememba 39
Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 6
6.  Pošiljatelj sporoči administrativno referenčno oznako osebi, ki spremlja blago.
6.  Odpremljeno blago spremlja tiskana informacija, ki omogoča identifikacijo blaga v gibanju.
Oznaka mora biti na voljo ves čas gibanja pod režimom odloga plačila trošarine.
Sprememba 40
Predlog direktive
Člen 22
Pristojni organ odpremne države članice lahko dovoli pod pogoji, ki jih določi ta država članica, da pošiljatelj z uporabo računalniško podprtega sistema razdeli gibanje energentov pod režimom odloga plačila trošarine v vsaj dve gibanji, če se ne spremeni skupna količina trošarinskega blaga.
Pristojni organ odpremne države članice lahko dovoli pod pogoji, ki jih določi ta država članica, da pošiljatelj z uporabo računalniško podprtega sistema razdeli gibanje energentov pod režimom odloga plačila trošarine v vsaj dve gibanji, če:
(a) se ne spremeni skupna količina trošarinskega blaga; in
(b) se razdelitev opravi na ozemlju države članice, ki tak postopek dovoljuje.
Države članice lahko določijo tudi, da se taka delitev ne izvede na njihovem ozemlju.
Države članice obvestijo Komisijo, ali in pod katerimi pogoji dovolijo delitev pošiljk na njihovem ozemlju. To informacijo Komisija pošlje drugim državam članicam.
Sprememba 41
Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1
1.  Ob prejemu trošarinskega blaga v katerem koli namembnem kraju iz točk (i), (ii) ali (iv) člena 16(1)(a) ali iz člena 16(2) prejemnik pristojnim organom namembne države članice z uporabo računalniško podprtega sistema takoj predloži poročilo o prejemu blaga, v nadaljevanju "poročilo o prejemu".
1.  Ob prejemu trošarinskega blaga v katerem koli namembnem kraju iz točk (i), (ii) ali (iv) člena 16(1)(a) ali iz člena 16(2) prejemnik pristojnim organom namembne države članice z uporabo računalniško podprtega sistema najpozneje delovni dan po prejemu predloži poročilo o prejemu blaga, v nadaljevanju "poročilo o prejemu".
Sprememba 42
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 3
3.  Pristojni organi odpremne države članice pošljejo pošiljatelju poročilo o izvozu.
3.  Pristojni organi odpremne države članice pošljejo pošiljatelju poročilo o izvozu najpozneje delovni dan po prejemu potrdila, ki potrjuje, da je trošarinsko blago zapustilo ozemlje Skupnosti.
Sprememba 43
Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavka 2 in 3
Ko je sistem ponovno na voljo, pošiljatelj takoj predloži osnutek elektronskega administrativnega dokumenta. Ta dokument nadomesti papirni dokument iz točke (a) prvega pododstavka takoj, ko je obdelan v skladu s členom 20(3), uporablja pa se postopek v zvezi z elektronskim administrativnim dokumentom.
Pošiljke nadaljujejo gibanje v skladu z nadomestnimi postopki, vključno s potrditvijo obračuna, čeprav je elektronski sistem ponovno na voljo v času gibanja.
Dokler elektronski administrativni dokument ni obdelan v skladu s členom 20(3), se šteje, da se gibanje izvaja pod režimom odloga plačila trošarine, če ga spremlja papirni dokument.
Sprememba 44
Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2 – pododstavek 1
2.  Kadar računalniško podprt sistem ni na voljo, lahko imetnik trošarinskega skladišča ali pooblaščeni pošiljatelj sporoči informacije iz člena 20(8) ali člena 22 z drugimi komunikacijskimi sredstvi. V ta namen obvesti pristojne organe odpremne države članice v trenutku, ko se spremeni namembni kraj ali ko se začne delitev gibanja.
2.  Kadar računalniško podprti sistem ni na voljo, lahko imetnik trošarinskega skladišča ali pooblaščeni pošiljatelj sporoči informacije iz člena 20(8) ali člena 22 z drugimi komunikacijskimi sredstvi, ki jih opredelijo države članice. V ta namen obvesti pristojne organe odpremne države članice v trenutku, ko se spremeni namembni kraj ali ko se začne delitev gibanja.
Sprememba 45
Predlog direktive
Člen 28
Države članice lahko določijo poenostavljene postopke v zvezi z gibanjem pod režimom odloga plačila trošarine, ki se v celoti izvaja na njihovem ozemlju.
Države članice lahko določijo poenostavljene postopke v zvezi z gibanjem pod režimom odloga plačila trošarine, ki se v celoti izvaja na njihovem ozemlju, vključno z možnostjo opustitve zahteve po elektronskem nadzoru takega gibanja.
Sprememba 46
Predlog direktive
Člen 29 – točka 3 a (novo)
(3a) gibanje blaga v skladu s členom 11(1)(ea).
Sprememba 47
Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 2
Za trošarinsko blago razen tobačnih proizvodov, ki jih nabavijo fizične osebe, velja prvi pododstavek tudi v primerih, kadar se blago prevaža v njihovem imenu.
črtano
Sprememba 48
Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Za namene uporabe odstavka 2(e) lahko države članice določijo okvirne količine samo v obliki dokaza. Te okvirne količine ne smejo biti nižje od:
(a) za tobačne izdelke:
  400 cigaret,
  200 cigarilosov (cigare, težke največ 3 grame vsaka),
  100 cigar,
– tobak za kajenje: 0,5 kilograma;
(b) za alkoholne pijače:
  5 litrov žganih pijač,
  10 litrov vmesnih proizvodov,
  45 litrov vina (vključno z največ 30 litrov penečega vina),
  55 litrov piva.
Sprememba 49
Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 2 b (novo)
2b.  Države članice lahko tudi določijo, da nastane obveznost za plačilo trošarine v državi članici porabe za nabavo mineralnega olja, ki je že bilo sproščeno v porabo v drugi državi članici, če take proizvode na neobičajen način prevažajo fizične osebe ali kdo drug v njihovem imenu. Neobičajni prevoz lahko vključuje vsak prevoz goriva, razen prevoz v rezervoarjih vozil ali v ustreznih ročkah za rezervno gorivo in prevoz tekočih proizvodov za ogrevanje, razen prevoz v cisternah, uporabljenih v imenu osebe, ki opravlja takšno gospodarsko dejavnost.
Sprememba 50
Predlog direktive
Člen 34 – odstavek 4 – točka a
(a) prijavi se pri davčnih organih odpremne države članice;
(a) prijavi se pri davčnih organih odpremne države članice in od teh davčnih organov pridobi identifikacijski dokument;
Predloga spremembe 51 in 52
Predlog direktive
Člen 37
1.  Brez poseganja v člen 7(1) lahko države članice zahtevajo, da se trošarinsko blago v času, ko je sproščeno v porabo na njihovem ozemlju, ali, v primerih iz prvega pododstavka člena 31(1) in člena 34(1), ko vstopi na njihovo ozemlje, označi z davčnimi oznakami ali nacionalnimi identifikacijskimi znaki, ki se uporabljajo za fiskalne namene.
1.  Brez poseganja v člen 7(1) lahko države članice zahtevajo, da se trošarinsko blago v času, ko je sproščeno v porabo na njihovem ozemlju, ali, v primerih iz prvega pododstavka člena 31(1) in člena 34(1), ko vstopi na njihovo ozemlje, označi z davčnimi oznakami, nacionalnimi identifikacijskimi znaki ali kakršno koli drugo serijsko oznako ali oznako avtentifikacije, ki se uporabljajo za fiskalne namene.
2.  Vsaka država članica, ki zahteva uporabo davčnih oznak ali nacionalnih identifikacijskih znakov iz odstavka 1, jih mora dati na voljo imetnikom trošarinskih skladišč drugih držav članic.
2.  Vsaka država članica, ki zahteva uporabo davčnih oznak ali nacionalnih identifikacijskih znakov ali kakršno koli drugo serijsko oznako ali oznako avtentifikacije iz odstavka 1, jih mora dati na voljo imetnikom trošarinskih skladišč drugih držav članic.
3.  Brez poseganja v kakršne koli določbe, ki jih lahko države članice določijo, da bi zagotovile pravilno izvajanje tega člena in preprečile prevaro, izogibanje ali zlorabo, države članice zagotovijo, da te oznake ali znaki ne ustvarjajo omejitev za prost pretok trošarinskega blaga.
3.  Brez poseganja v kakršne koli določbe, ki jih lahko države članice določijo, da bi zagotovile pravilno izvajanje tega člena in preprečile prevaro, izogibanje ali zlorabo, države članice zagotovijo, da te oznake ali znaki ne ustvarjajo omejitev za prost pretok trošarinskega blaga.
Kadar je trošarinsko blago označeno s takimi oznakami ali znaki, mora država članica, ki jih je izdala, vrniti, odpustiti ali sprostiti vsak znesek, ki je bil plačan ali zajamčen za pridobitev takih oznak ali znakov, če je obveznost plačila trošarine nastala ali je bila trošarina pobrana v drugi državi članici.
Kadar je trošarinsko blago označeno s takimi oznakami ali znaki, mora država članica, ki jih je izdala, vrniti, odpustiti ali sprostiti vsak znesek, ki je bil plačan ali zajamčen za pridobitev takih oznak ali znakov, če je obveznost plačila trošarine nastala ali je bila trošarina pobrana v drugi državi članici.
Vendar pa lahko država članica, ki je izdala oznake ali znake, določi, da je treba za povračilo, odpustitev ali sprostitev plačanega ali zajamčenega zneska predložiti dokaz, da so bile te oznake ali znaki odstranjeni ali uničeni.
4.  Davčne oznake ali identifikacijski znaki v smislu odstavka 1 veljajo v državi članici, ki jih je izdala. Te oznake pa lahko države članice medsebojno priznajo.
4.  Davčne oznake, nacionalni identifikacijski znaki ali kakršna koli druga serijska oznaka in oznaka avtentifikacije v smislu odstavka 1 veljajo v državi članici, ki jih je izdala. Te oznake pa lahko države članice medsebojno priznajo.
Sprememba 53
Predlog direktive
Člen 39
Dokler Svet ne sprejme določb Skupnosti o oskrbi ladij in zrakoplovov, lahko države članice še naprej uporabljajo svoje nacionalne določbe s tega področja.
Dokler Svet ne sprejme določb Skupnosti o oskrbi ladij in zrakoplovov, lahko države članice še naprej uporabljajo svoje nacionalne določbe s tega področja. Te nacionalne določbe je treba sporočiti drugim državam članicam, da jih bodo uporabljali njihovi gospodarski subjekti.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov