Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0146(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0391/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0391/2008

Viták :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Szavazatok :

PV 18/11/2008 - 7.15
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0542

Elfogadott szövegek
PDF 346kWORD 121k
2008. november 18., Kedd - Strasbourg
Program az iskolai gyümölcsfogyasztás érdekében *
P6_TA(2008)0542A6-0391/2008

Az Európai Parlament 2008. november 18-i jogalkotási állásfoglalása a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendeletnek és a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendeletnek ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") az iskolagyümölcs-program létrehozása érdekében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0442–C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0442),

–   tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0315/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0391/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés
(2)  A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében kifejtett célkitűzései között szerepel a piacok stabilizálása, az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása és a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása. Az iskolagyümölcs-program keretében nyújtott közösségi támogatás, amelynek célja az oktatási intézmények diákjainak gyümölccsel, zöldséggel és banánnal történő ellátása, megfelelne ezeknek a célkitűzéseknek. Ezenfelül a program várhatóan arra fogja indítani a fiatal fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt és zöldséget, ezért fokozni fogja a jövőbeni fogyasztást, növelve ezáltal a mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén a KAP célkitűzése.
Ezenfelül a Szerződés 35. cikkének b) pontja szerint a közös agrárpolitika keretében olyan közös intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos termékek fogyasztásának előmozdítására, mint amilyen az iskolagyümölcs-program.
(2)  A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében kifejtett célkitűzései között szerepel a piacok stabilizálása, az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása és a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása. Az iskolagyümölcs-program keretében nyújtott közösségi támogatás, amelynek célja az oktatási intézmények diákjainak a lehető legfrissebb, idényjellegű és alacsony áron beszerezhető, EU eredetű gyümölccsel, zöldséggel és banánnal történő ellátása, megfelelne ezeknek a célkitűzéseknek. A szubszidiaritás elve értelmében a célcsoport meghatározásakor a tagállamok részére elegendő rugalmasságot kell biztosítani, hogy lehetővé váljon számukra – szükségleteikkel összhangban – a felhasználók lehető legszélesebb körét iskolagyümölccsel ellátni. Ezenfelül a program várhatóan arra fogja indítani a fiatal fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt és zöldséget, ezért igen pozitív hatással járhat a közegészségügyre és a gyermekszegénység elleni küzdelemre, fokozza a jövőbeni fogyasztást, a diákok, szülők és tanárok bevonásával multiplikátorhatást hozva létre, valamint növelve ezáltal a mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén a KAP célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 35. cikkének b) pontja szerint a közös agrárpolitika keretében olyan közös, és további egészségügyi és táplálkozási oktatási alkotóelemmel kiegészítendő intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos termékek fogyasztásának előmozdítására, illetve a regionális termelők – különösen a hegyvidéki régiók termelői – tekintetében ösztönző és élénkítő hatás biztosítására, mint amilyen az iskolagyümölcs-program .
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  Az iskolagyümölcs-program ot egyértelműen a fiatalok elhízása elleni küzdelemre, valamint a gyümölcs és zöldség megkedveltetését célzó uniós kezdeményezésként kell meghatározni. A megfelelő oktatási programok segítségével ennek azt a célt is szolgálnia kell, hogy a gyermekekben tudatosodjanak az év folyamán váltakozó évszakok. E célból az oktatási hatóságoknak elsődlegesen idényjellegű gyümölcsöket kell szétosztaniuk, a gyümölcsök változatos választékát részesítve előnyben, hogy lehetővé váljon a gyermekek számára különböző ízek felfedezése.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés
(3)  Ezenfelül a Szerződés 152. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy "valamennyi közösségi politika […] meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét". Az iskolagyümölcs-program egyértelmű egészségügyi előnyei olyan szempontok, amelyeket a KAP végrehajtásába is indokolt belefoglalni.
(3)  Ezenfelül a Szerződés 152. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy "valamennyi közösségi politika […] meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét". A friss iskolagyümölcs-program egyértelmű egészségügyi előnyei olyan szempontok, amelyeket általában véve a közösségi politikák, és különösen a KAP végrehajtásába is indokolt belefoglalni.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  A bioélelmiszerekről és biogazdálkodásról szóló európai cselekvési terv egy jó néhány éven át tartó, többéves uniós szintű tájékoztató és népszerűsítő kampányt elindítását javasolja, hogy tájékoztassák az iskolákat a biogazdálkodás érdemeiről, valamint hogy növeljék a fogyasztók körében a biotermékekkel kapcsolatos tudatosságot és azok elismertségét, beleértve az uniós logó felismerését is. Az iskolagyümölcs-program nak támogatnia kell e célkitűzéseket – különösen a biogyümölcsök tekintetében –, a kísérő intézkedések között pedig szerepelnie kell a biogazdálkodással kapcsolatos tájékoztatás nyújtásának.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés
(6)  Ezért rendelkezni kell olyan közösségi támogatásról, amely társfinanszírozás keretében támogatja az oktatási intézmények diákjainak a gyümölcs- és zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a banánágazat egyes termékeivel történő ellátását, és egyes kapcsolódó logisztikai, elosztási, berendezésekkel kapcsolatos, kommunikációs, nyomon követési és értékelési költségeket is. A program feltételeit a Bizottság állapítja meg.
(6)  Ezért rendelkezni kell olyan közösségi támogatásról, amely finanszírozás keretében támogatja az oktatási intézmények diákjainak a gyümölcs- és zöldségágazat, valamint a banánágazat egyes egészséges termékeivel történő ellátását, és egyes kapcsolódó logisztikai, elosztási, berendezésekkel kapcsolatos, kommunikációs, nyomon követési és értékelési költségeket, valamint a program hatékonyságának biztosításához szükséges kísérő intézkedéseket is. A program feltételeit a Bizottság állapítja meg. Különös figyelmet kell fordítani a programba tartozó termékek minőségi és fenntarthatósági követelményeire: a termékeknek a legmagasabb normáknak kell megfelelniük és előnyben kell részesíteni az idényjellegű, valamint a helyben vagy – amennyiben lehetséges – az EU-n belül termesztett termékeket.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés
(7)  Az iskolagyümölcs-program szabályszerű végrehajtásának biztosítására a programot hasznosítani kívánó tagállamoknak előzetes stratégiát indokolt kidolgozniuk nemzeti vagy regionális szinten. Indokolt továbbá rendelkezniük a program hatékonnyá tételéhez szükséges kísérő intézkedésekről is.
(7)  Az iskolagyümölcs-program szabályszerű végrehajtásának biztosítására a programot hasznosítani kívánó tagállamoknak előzetes stratégiát indokolt kidolgozniuk nemzeti vagy regionális szinten, beleértve a célcsoportok oktatásának területét is. Indokolt továbbá rendelkezniük a program hatékonnyá tételéhez szükséges oktatási és logisztikai kísérő intézkedésekről is, a Bizottságnak pedig iránymutatásokat kell nyújtania e rendelet végrehajtásáról. A tagállamok ezeket az intézkedéseket oktató jelleggel szerepeltethetik az egészséggel és táplálkozással kapcsolatos iskolai tanítási csomagokban.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés
(8)  Az ehhez hasonló nemzeti intézkedésekkel elért általános hatás behatárolásának elkerülésére indokolt, hogy a tagállamok kiegészítő nemzeti támogatást nyújthassanak a termékekkel való ellátáshoz, a kapcsolódó költségekhez és a kísérő intézkedésekhez, és hogy a közösségi iskolagyümölcs-program ne érintsen olyan különálló nemzeti iskolagyümölcs-programokat, amelyek eleget tesznek a közösségi jog rendelkezéseinek. Ahhoz azonban, hogy a közösségi program gyakorlati hatással legyen, nem léphet a meglévő nemzeti iskolagyümölcs-programoknak vagy gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai termékosztási programoknak nyújtott jelenlegi finanszírozás helyébe.
(8)  Az ehhez hasonló nemzeti intézkedésekkel elért általános hatás behatárolásának elkerülésére indokolt, hogy a termékekkel való ellátáshoz, a kapcsolódó költségekhez és a kísérő intézkedésekhez kiegészítő nemzeti támogatás nyújtására bátorítsák a tagállamokat, és hogy a közösségi iskolagyümölcs-program ne érintsen olyan különálló nemzeti iskolagyümölcs-programokat, amelyek eleget tesznek a közösségi jog rendelkezéseinek. Ahhoz azonban, hogy a közösségi program gyakorlati hatással legyen, nem léphet a meglévő többéves iskolagyümölcs-programoknak vagy gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai termékosztási programoknak nyújtott jelenlegi nemzeti finanszírozás helyébe. A közösségi finanszírozásnak kiegészítő jellegűnek kell lennie és azt az új programokra vagy a meglévő programok bővítésére tartják fenn.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés
(9)  A hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás biztosítása érdekében indokolt rögzíteni a közösségi támogatás felső határát és a maximális társfinanszírozási arányokat, és felvenni a programhoz adott közösségi pénzügyi hozzájárulást az EMGA-ból finanszírozható – a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében felsorolt – intézkedések közé.
(9)  A hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás biztosítása érdekében indokolt rögzíteni a közösségi támogatás felső határát és a maximális társfinanszírozási arányokat, és felvenni a programhoz adott közösségi pénzügyi hozzájárulást az EMGA-ból finanszírozható – a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében felsorolt – intézkedések közé. Amennyiben egy vagy több tagállam nem veszi fel a közösségi finanszírozást, a pénzeszközöket felhasználás céljából más tagállamokba lehet utalni.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés
(10)  A zökkenőmentes végrehajtáshoz szükséges idő biztosítására indokolt a program alkalmazását a 2009/2010-es tanévtől előírni. E végrehajtásról célszerű három év elteltével jelentést tenni.
(10)  A zökkenőmentes végrehajtáshoz szükséges idő biztosítására indokolt a program alkalmazását a 2009/2010-es tanévtől előírni. A tagállamoknak el kell végezniük a program végrehajtásának és hatásának éves elemzését, és a Bizottságnak három év elteltével jelentést kell benyújtania az Európai Parlament és a Tanács részére. Mivel csak egy hosszú távú program fog hosszú távú előnyöket hozni, a program hatékonyságának felmérése és az esetleges fejlesztésekre való javaslattétel érdekében biztosítani kell annak nyomon követését és értékelését.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés
(11)  A program eredményesebbé tétele érdekében indokolt, hogy a Közösség finanszírozhasson az iskolagyümölcs-programmal és célkitűzéseivel kapcsolatos tudatosságnövelésre irányuló tájékoztatási, nyomonkövetési és értékelési intézkedéseket és a programhoz kapcsolódó hálózatba szervezési intézkedéseket, azon hatáskörének sérelme nélkül, hogy a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK rendelet keretében társfinanszírozást nyújtson a gyümölcs- és zöldségfogyasztás jótékony egészségügyi hatásairól szóló tudatosságnöveléshez szükséges kísérő intézkedésekhez.
(11)  A program eredményesebbé tétele érdekében indokolt, hogy a Közösség finanszírozhasson az iskolagyümölcs-programmal és célkitűzéseivel kapcsolatos tudatosságnövelésre irányuló tájékoztatási, nyomonkövetési és értékelési intézkedéseket és a programhoz kapcsolódó hálózatba szervezési intézkedéseket, azon hatáskörének sérelme nélkül, hogy a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK rendelet keretében társfinanszírozást nyújtson a gyümölcs- és zöldségfogyasztás jótékony egészségügyi hatásairól szóló tudatosságnöveléshez szükséges kísérő intézkedésekhez. Létfontosságú, hogy a Bizottság egy nagyobb, uniós szintű, nyilvános tájékoztatási kampányt folytasson a programról.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 1 pont - a pont
1234/2007/EK rendelet
103ga cikk - 1 bekezdés
1.  A Bizottság által meghatározandó feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es tanévtől támogatást nyújt az oktatási intézmények diákjainak a gyümölcs- és zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a banánágazat egyes, a Bizottság által meghatározandó termékeivel történő ellátásához, továbbá támogatást nyújthat egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel kapcsolatos, kommunikációs, nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó költségekhez.
1.  A Bizottság által meghatározandó feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es tanévtől támogatást nyújt az oktatási intézmények diákjainak és az óvodáknak a gyümölcs-, zöldség- és banánágazat egyes, a Bizottság által kiválasztandó, részleteiben a tagállamok által meghatározandó, az EU-ban előállított termékeivel történő ellátásához, továbbá támogatást nyújt egyes logisztikai, elosztási, berendezésekkel kapcsolatos, kommunikációs, nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó költségekhez, valamint a program hatékonyságának biztosításához szükséges kísérő intézkedések finanszírozása céljából.
A Bizottság és a tagállamok olyan egészségügyi kritériumok alapján választják ki a lehető legfrissebb, idényjellegű és olcsón beszerezhető gyümölcsöt és zöldséget, mint például a lehető legkevesebb mesterséges és egészségtelen adalékanyag jelenléte.
Elsődlegesen helyi termékeket kell felhasználni a szükségtelen szállítás és az ebből eredő környezetszennyezés elkerülése érdekében.
Különös figyelmet kell fordítani a helyi és a biogyümölcsökre, illetve biozöldségekre.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
103ga cikk - 2 bekezdés
2.  A programban részt venni kívánó tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát kell kidolgozniuk – nemzeti vagy regionális szinten – a program végrehajtására. Rendelkezniük kell a program eredményessé tételéhez szükséges kísérő intézkedésekről is.
2.  A programban részt venni kívánó tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát kell kidolgozniuk – nemzeti vagy regionális szinten – a program végrehajtására, figyelembe véve azokat a talaj- és éghajlati feltételeket, amelyek mellett a gyümölcsöt és zöldséget termelik. Ezzel kapcsolatban az érintett termékekre közösségi preferenciát kell alkalmazni. Ugyanezen tagállamoknak rendelkezniük kell a végrehajtáshoz szükséges közösségi és nemzeti pénzügyi forrásokról és el kell végezniük a program eredményessé tételéhez szükséges kísérő intézkedésekről is, elsőbbséget biztosítva az óvodásoknak és az alapfokú iskolákban tanuló diákoknak, akik részére naponta kell ingyenesen gyümölcsöt osztani.
E stratégia keretében a tagállamok többek között a következőket határozzák meg:
– a szétosztandó termékek, figyelembe véve az idényjelleget és a helyi termékeket;
– a jogosult iskolások korcsoportjai;
– a programban részt vevő oktatási intézmények.
A tagállamok – objektív kritériumokkal összhangban – előnyben részesítik a helyben termelt, hagyományos gyümölcsöt és zöldséget, valamint a program végrehajtása során támogatják a kisebb mezőgazdasági üzemeket.
A kísérő intézkedések között szerepel a diákok életkorának megfelelő egészségügyi és táplálkozási tanácsadás, a gyümölcs egészségre gyakorolt kedvező hatásaival kapcsolatos tájékoztatás, valamint a biogazdálkodás egyedi jellemzőivel kapcsolatos tájékoztatás.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a pont
1234/2007/EK rendelet
103ga cikk – 3 bekezdés – a pont
a) tanévenként nem haladhatja meg a 90 millió EUR összeget,
a) tanévenként nem haladhatja meg a 500 millió EUR összeget,
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a pont
1234/2007/EK rendelet
103ga cikk - 3 bekezdés - b pont
b) nem haladhatja meg a termékellátási költségek és az (1) bekezdésben említett kapcsolódó költségek 50%-át, illetőleg a konvergencia-célkitűzés alapján támogatható régiókban e költségek 75%-át,
b) nem haladhatja meg a termékellátási költségeket és az (1) bekezdésben említett kapcsolódó költségeket és a kísérő intézkedések költségeit,
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
103ga cikk - 3 bekezdés -c pont
c) nem terjed ki a termékellátási költségeken és az (1) bekezdésben említett kapcsolódó költségeken kívüli költségekre, és
c) nem terjed ki a termékellátási költségeken és az (1) bekezdésben említett kapcsolódó költségeken, valamint a program hatékonyságának biztosításához szükséges kísérő intézkedések költségein kívüli költségekre, és
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont a pont
1234/2007/EK rendelet
103ga cikk - 3 bekezdés - d pont
d) nem használható fel a meglévő nemzeti iskolagyümölcs-programokhoz vagy gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai termékosztási programokhoz nyújtott jelenlegi finanszírozás kiváltására.
d) nem használható fel a meglévő nemzeti iskolagyümölcs-programokhoz vagy gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai termékosztási programokhoz nyújtott jelenlegi állami finanszírozás kiváltására.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a pont
1234/2007/EK rendelet
103ga cikk - 5 bekezdés
5.   A közösségi iskolagyümölcs-program nem érinti azokat a különálló nemzeti iskolagyümölcs-programokat, amelyek eleget tesznek a közösségi jog rendelkezéseinek.
5.   A Közösség iskolagyümölcs-programja nem érinti azokat a különálló nemzeti iskolagyümölcs-programokat, amelyek eleget tesznek a közösségi jog rendelkezéseinek. A kisszámú oktatási intézményben korlátozott időtartam alatt kísérleti alapon lefolytatott kísérleti projektek nem minősülnek a (3) bekezdés d) pontja szerinti nemzeti programoknak.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont
1234/2007/EK rendelet
184 cikk – 6 pont
(6)   2012. augusztus 31. előtt az Európai Parlament és a Tanács részére a 103ga. cikkben előírt iskolagyümölcs-program alkalmazásáról, szükség esetén a megfelelő javaslatok csatolásával. A jelentésben különösen ki kell térni arra, hogy a program mennyiben járult hozzá egy jól működő iskolagyümölcs-program létrejöttéhez a tagállamokban, és hogy a program milyen hatással volt a gyermekek étkezési szokásainak javulását illetően."
(6)   2012. augusztus 31. előtt az Európai Parlament és a Tanács részére a 103ga. cikkben előírt iskolagyümölcs-program alkalmazásáról, szükség esetén a megfelelő javaslatok csatolásával. A jelentésben különösen ki kell térni a következőre:
a program mennyiben járult hozzá a jól működő iskolagyümölcs-program létrejöttéhez a tagállamokban, és hogy a program milyen hatással volt a gyermekek étkezési szokásainak javulását illetően;
– mennyiben befolyásolta a program hatókörét és hatékonyságát a szülői hozzájárulás révén történő nemzeti társfinanszírozás melletti döntés;
– a nemzeti kísérő intézkedések relevanciája és hatása, különösen az iskolagyümölcs-program és az egészséges táplálkozásra vonatkozó, kísérő tájékoztatás nemzeti tantervbe való beépítésének módja;
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat