Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0146(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0391/2008

Predložena besedila :

A6-0391/2008

Razprave :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Glasovanja :

PV 18/11/2008 - 7.15
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0542

Sprejeta besedila
PDF 331kWORD 113k
Torek, 18. november 2008 - Strasbourg
Sistem razdeljevanja sadja v šolah *
P6_TA(2008)0542A6-0391/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. novembra 2008 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi uredb (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike in (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) za vzpostavitev sistema razdeljevanja sadja v šolah (KOM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0442),

–   ob upoštevanju členov 36 in 37 Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0315/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0391/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2
(2)  Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, vključujejo stabilizacijo trgov, zagotavljanje redne preskrbe in zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom dostopna po primernih cenah. Te cilje bi izpolnili z zagotavljanjem pomoči Skupnosti za dobavo sadja in zelenjave ter banan učencem v izobraževalnih ustanovah v okviru sistema razdeljevanja sadja v šolah. Poleg tega naj bi sistem pri mladih potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje in zelenjavo in s tem povečal prihodnjo porabo ter tako spodbudil zaslužke v kmetijstvu, kar je prav tako cilj SKP. Poleg tega se lahko na podlagi člena 35(b) Pogodbe v okviru skupne kmetijske politike predvidijo skupni ukrepi, kot je sistem razdeljevanja sadja v šolah, za pospeševanje porabe nekaterih proizvodov.
(2)  Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, vključujejo stabilizacijo trgov, zagotavljanje redne preskrbe in zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom dostopna po primernih cenah. Te cilje bi izpolnili z zagotavljanjem pomoči Skupnosti za dobavo kar se da svežega, sezonskega in cenovno dostopnega sadja in zelenjave ter banan s poreklom iz EU in njihovih proizvodov učencem v izobraževalnih ustanovah v okviru sistema razdeljevanja sadja v šolah. Kakor zahteva načelo subsidiarnosti, morajo biti države članice pri določanju ciljne skupine dovolj prilagodljive, kar jim bo omogočilo, da razdeljujejo sadje šolam v zadostni meri in kar najširšemu krogu odjemalcev. Poleg tega naj bi sistem pri mladih potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje in zelenjavo in s tem bi imel zelo koristen učinek na javno zdravje in na boj proti revščini pri otrocih, povečal bi prihodnjo porabo, z vključevanjem šolarjev, staršev in učiteljev bi ustvaril večstranske učinke ter tako zelo koristno vplival na javno zdravje in spodbudil zaslužke v kmetijstvu, kar je prav tako cilj SKP. Poleg tega se lahko na podlagi člena 35(b) Pogodbe v okviru skupne kmetijske politike predvidijo skupni ukrepi, kot je sistem razdeljevanja sadja v šolah, za pospeševanje porabe nekaterih proizvodov, za kombiniranje z dodatnimi izobraževalnimi prvinami na področju zdravja in prehranjevanja ter za zagotovitev spodbujanja in pospeševanja regionalnih proizvajalcev, zlasti iz gorskih območij.
Sprememba 2
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)  Sistem razdeljevanja sadja v šolah mora biti natančno opredeljen kot pobuda EU, katere namen je boj proti debelosti pri mladih in razvoj njihovega okusa za sadje in zelenjavo. Ob pomoči ustreznih izobraževalnih programov mora služiti tudi večjemu ozaveščanju otrok glede menjave letnih časov med letom. Zato morajo izobraževalni organi prednostno zagotoviti razdeljevanje sezonskega sadja, ob tem pa se odločiti za raznoliko izbiro sadja, da bi otrokom omogočili, da odkrijejo različne okuse.
Sprememba 3
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3
(3)  Poleg tega člen 152(1) Pogodbe zahteva, da "se pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik Skupnosti zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi". Jasne zdravstvene prednosti sistema razdeljevanja sadja v šolah so vidiki, ki bi se morali vključiti v izvajanje SKP.
(3)  Poleg tega člen 152(1) Pogodbe zahteva, da "se pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik Skupnosti zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi". Jasne zdravstvene prednosti sistema razdeljevanja sadja v šolah so vidiki, ki bi jih bilo treba vključiti v izvajanje politik EU na splošno in zlasti v SKP.
Sprememba 4
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  Evropski akcijski načrt za ekološko pridelavo hrane in kmetijstvo predlaga začetek večletne informacijske in promocijske kampanje po vsej EU, ki bi v več letih informirala šole o prednostih ekološkega kmetijstva in izboljšala ozaveščenost potrošnikov ter razpoznavnost ekoloških proizvodov, vključno z logotipom EU. Sistem razdeljevanja sadja v šolah mora podpirati te cilje, zlasti pri ekološko pridelanem sadju, spremljevalni ukrepi pa morajo vključevati posredovanje informacij o ekološkem kmetovanju.
Sprememba 5
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6
(6)  Zato je treba določiti postopek pomoči Skupnosti za sofinanciranje dobave nekaterih zdravih proizvodov iz sadja in zelenjave, iz sektorjev predelanega sadja in zelenjave ter banan učencem v izobraževalnih ustanovah, pa tudi za nekatere povezane stroške logistike, razdelitve, opreme, komunikacije, spremljanja in vrednotenja. Komisija bi morala določiti pogoje sistema.
(6)  Zato je treba določiti postopek pomoči Skupnosti za financiranje dobave nekaterih zdravih proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave ter banan učencem v izobraževalnih ustanovah, pa tudi za nekatere povezane stroške logistike, razdelitve, opreme, komunikacije, spremljanja in vrednotenja, kot tudi spremljevalnih ukrepov, ki so potrebni za zagotavljanje učinkovitosti sistema. Komisija bi morala določiti pogoje sistema. Posebno pozornost je treba nameniti zahtevam kakovosti in trajnosti proizvodov v sistemu: ustrezati morajo najstrožjim standardom, prednostno morajo biti sezonski in proizvedeni lokalno, kjer je to mogoče, ali v EU.
Sprememba 6
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7
(7)  Da bi zagotovile redno izvajanje sistema razdeljevanja sadja v šolah bi morale države članice, ki ga želijo uporabljati, na nacionalni ali regionalni ravni najprej pripraviti strategijo. Zagotoviti morajo tudi spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za učinkovit sistem.
(7)  Da bi zagotovile redno izvajanje sistema razdeljevanja sadja v šolah, bi morale države članice, ki ga želijo uporabljati, na nacionalni ali regionalni ravni najprej pripraviti strategijo, v katero bodo vključile področje izobraževanja za ciljne skupine. Zagotoviti morajo tudi spremljevalne vzgojne in logistične ukrepe, ki so potrebni za učinkovit sistem, Komisija pa mora pripraviti smernice za izvajanje te uredbe. Države članice lahko sprejmejo te ukrepe in jih vzgojno vključijo v učne programe za zdravje in prehranjevanje v šolah.
Sprememba 7
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8
(8)  Da ne bi omejili splošnega vpliva podobnih nacionalnih ukrepov, bi bilo treba državam članicam dovoliti, da dodelijo dodatno nacionalno pomoč za dobavo proizvodov in povezane stroške ter spremljevalne ukrepe, sistem razdeljevanja sadja v šolah pa ne bi smel posegati v noben ločen nacionalni sistem razdeljevanja sadja v šolah, ki upošteva zakonodajo Skupnosti. Vendar zaradi zagotavljanja praktičnega učinka sistema Skupnosti ta ne sme nadomestiti sedanjega financiranja obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki vključujejo sadje.
(8)  Da ne bi omejili splošnega vpliva podobnih nacionalnih ukrepov, bi bilo treba države članice spodbujati, da dodelijo dodatno nacionalno pomoč za dobavo proizvodov in povezane stroške ter spremljevalne ukrepe, sistem razdeljevanja sadja v šolah pa ne bi smel posegati v noben ločen nacionalni sistem razdeljevanja sadja v šolah, ki upošteva zakonodajo Skupnosti. Vendar zaradi zagotavljanja praktičnega učinka sistema Skupnosti ta ne sme nadomestiti sedanjega nacionalnega financiranja obstoječih večletnih sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki vključujejo sadje. Financiranje Skupnosti mora biti po svoji naravi dodatno in omejeno na nove sisteme ali širitev že obstoječih sistemov.
Sprememba 8
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9
(9)  Da bi zagotovili dobro upravljanje proračuna, je treba predvideti fiksno določeno zgornjo mejo pomoči Skupnosti in najvišje stopnje sofinanciranja, finančni prispevek Skupnosti pa je treba dodati na seznam ukrepov, upravičenih do financiranja EKJS, ki je določeno v členu 3(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike.
(9)  Da bi zagotovili dobro upravljanje proračuna, je treba predvideti fiksno določeno zgornjo mejo pomoči Skupnosti in najvišje stopnje sofinanciranja, finančni prispevek Skupnosti pa je treba dodati na seznam ukrepov, upravičenih do financiranja EKJS, ki je določeno v členu 3(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike. Če ena ali več držav članic ne uporabi financiranja Skupnosti, se sredstva lahko prenesejo in porabijo v drugih državah članicah.
Sprememba 9
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10
(10)  Da bi bilo dovolj časa za gladko izvedbo sistema, se mora uporabljati od šolskega leta 2009/10. Poročilo o njem je treba dostaviti po treh letih.
(10)  Da bi bilo dovolj časa za gladko izvedbo sistema, se mora uporabljati od šolskega leta 2009/10. Države članice morajo opraviti letno oceno izvajanja in učinka programa, Komisija pa mora pripraviti poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu po treh letih. Ker bo samo dolgoročni program imel dolgoročne pozitivne učinke, je treba zagotoviti nadzor in oceno programa, da bi se izmerila njegova učinkovitost in predložile morebitne izboljšave.
Sprememba 10
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11
(11)  Da bi bil sistem učinkovitejši, mora biti Skupnost sposobna financirati ukrepe za informiranje, spremljanje in vrednotenje, namenjene ozaveščanju javnosti, in ukrepe mrežnega povezovanja, ki se nanašajo na sistem razdeljevanja sadja v šolah in njegove cilje brez poseganja v njegove pristojnosti sofinanciranja potrebnih spremljevalnih ukrepov za ozaveščanje o koristnih učinkih uživanja sadja in zelenjave za zdravje v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah.
(11)  Da bi bil sistem učinkovitejši, mora biti Skupnost sposobna financirati ukrepe za informiranje, spremljanje in vrednotenje, namenjene ozaveščanju javnosti, in ukrepe mrežnega povezovanja, ki se nanašajo na sistem razdeljevanja sadja v šolah in njegove cilje brez poseganja v njegove pristojnosti sofinanciranja potrebnih spremljevalnih ukrepov za ozaveščanje o koristnih učinkih uživanja sadja in zelenjave za zdravje v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah. Bistveno je, da Komisija izvede veliko promocijsko kampanjo za sistem po vsej EU.
Sprememba 13
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 103ga – odstavek 1
1.  Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov iz sadja in zelenjave, iz sektorjev predelanega sadja in zelenjave ter banan učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi za nekatere povezane stroške logistike, razdelitve, opreme, komunikacije, spremljanja in vrednotenja.
1.  Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave ter banan v EU učencem v izobraževalnih in predšolskih ustanovah, ki jih izbere Komisija in jih natančneje določijo države članice, in se dodeljuje tudi za nekatere povezane stroške logistike, razdelitve, opreme, komunikacije, spremljanja in vrednotenja, kot tudi za spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje učinkovitosti sistema.
Komisija in države članice izberejo kar se da sveže, sezonsko in cenovno dostopno sadje in zelenjavo na osnovi zdravstvenih meril, kot je na primer najmanjša možna vsebnost nenaravnih in nezdravih aditivov.
Lokalne proizvode je treba uporabiti prednostno, da bi se izognili nepotrebnim prevozom, ki imajo za posledico onesnaževanje okolja.
Posebna pozornost se nameni biološko in lokalno pridelanemu sadju in zelenjavi, če sta na voljo.
Sprememba 14
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 103ga – odstavek 2
2.  Države članice, ki želijo sodelovati v sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, najprej pripravijo nacionalno strategijo za njegovo izvajanje. Zagotovijo tudi spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za učinkovit sistem.
2.  Države članice, ki želijo sodelovati v sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, najprej pripravijo nacionalno strategijo za njegovo izvajanje, pri čemer upoštevajo razmere glede tal in podnebja, pri katerih se sadje in zelenjava proizvajata. Zato mora Skupnost dati prednost tem proizvodom. Te države članice zagotovijo tudi finančne vire Skupnosti in nacionalne finančne vire, potrebne za izvajanje, ter uresničijo spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za učinkovit sistem, pri čemer dajo prednost otrokom v predšolskih in osnovnošolskih ustanovah, katerim je treba sadje razdeljevati brezplačno in dnevno.
Države članice v tej strategiji med drugim opredelijo:
– proizvode, ki se bodo razdeljevali, upoštevajoč, da gre za sezonske in lokalne proizvode;
– starostne skupine v šolski populaciji, ki bodo ta sistem koristile;
– izobraževalne ustanove, ki bodo sodelovale v tem sistemu.
Države članice v skladu z objektivnimi merili pri izvajanju tega sistema dajo prednost tradicionalnim sortam in lokalno pridelanemu sadju in zelenjavi ter podpirajo majhne pridelovalce.
Spremljevalni ukrepi vključujejo nudenje zdravstvenega in prehrambenega svetovanja, informacij o prednostih sadja za zdravje, prilagojenih starosti učencev, kot tudi informacij o posameznih značilnostih ekološkega kmetijstva.
Sprememba 15
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 103ga – odstavek 3 – točka a
(a) ne presega 90 milijonov EUR na šolsko leto,
(a) ne presega 500 milijonov EUR na šolsko leto,
Sprememba 16
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 103ga – odstavek 3 – točka b
(b) ne presega 50 % stroškov dobave in povezanih stroškov iz odstavka 1 ali 75 % takih stroškov v regijah, ki so upravičene do pomoči iz konvergentnega cilja,
(b) ne presega stroškov dobave in povezanih stroškov ter stroškov spremljevalnih ukrepov iz odstavka 1,
Sprememba 17
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 103 ga – odstavek 3 – točka c
(c) ne zajema drugih stroškov razen stroškov dobave in povezanih stroškov iz odstavka 1 in
(c) ne zajema drugih stroškov razen stroškov dobave in povezanih stroškov ter stroškov spremljevalnih ukrepov, ki so potrebni, da bi se zagotovila učinkovitost sistema, iz odstavka 1 in
Sprememba 18
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 103ga – odstavek 3 – točka d
(d) se ne uporablja za nadomestitev sedanjega financiranja katerega koli od obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali drugih sistemov za razdeljevanje v šolah, ki vključujejo sadje.
(d) se ne uporablja za nadomestitev sedanjega javnega financiranja katerega koli od obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali drugih sistemov za razdeljevanje v šolah, ki vključujejo sadje.
Sprememba 19
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 103ga – odstavek 5
5.  Sistem razdeljevanja sadja v šolah v Skupnosti ne posega v noben ločen nacionalni sistem razdeljevanja sadja v šolah, ki upošteva zakonodajo Skupnosti.
5.  Sistem razdeljevanja sadja v šolah v Skupnosti ne posega v noben ločen nacionalni sistem razdeljevanja sadja v šolah, ki upošteva zakonodajo Skupnosti. Pilotni projekti, ki se poskusno izvajajo na manjšem številu izobraževalnih ustanov v omejenem časovnem obdobju, se ne prištevajo pod nacionalni sistem iz odstavka 3(d).
Sprememba 21
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 184 – točka 6
(6) pred 31. avgustom 2012 Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi sistema razdeljevanja sadja v šolah iz člena 103 ga, če je potrebno opremljenega z ustreznimi predlogi. Poročilo zlasti obravnava vprašanja glede tega, v kolikšni meri je sistem spodbujal vzpostavitev dobrega delovanja sistema razdeljevanja sadja v šolah v državah članicah ter učinek sistema za izboljšanje prehranskih navad otrok.
(6) pred 31. avgustom 2012 Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi sistema razdeljevanja sadja v šolah iz člena 103 ga, če je potrebno opremljenega z ustreznimi predlogi. Poročilo zlasti obravnava vprašanja glede naslednjega:
– v kolikšni meri je sistem spodbujal vzpostavitev dobrega delovanja sistema razdeljevanja sadja v šolah v državah članicah ter učinek sistema za izboljšanje prehranskih navad otrok;
– v kolikšni meri je ali ni vplivala izbira nacionalnega sofinanciranja prek prispevkov staršev na doseg in učinkovitost sistema;
– pomen in vpliv nacionalnih spremljevalnih ukrepov, zlasti način, na katerega so sistem razdeljevanja sadja v šolah in spremljevalne informacije o zdravi prehrani vključeni v nacionalni šolski program;
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov