Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2008/2012(INL)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0389/2008

Testi mressqa :

A6-0389/2008

Dibattiti :

PV 17/11/2008 - 22
CRE 17/11/2008 - 22

Votazzjonijiet :

PV 18/11/2008 - 7.17
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0544

Testi adottati
PDF 263kWORD 90k
It-Tlieta, 18 ta' Novembru 2008 - Strasburgu
Applikazzjoni tal-prinċipju ta' pagi ugwali għall-irġiel u n-nisa
P6_TA(2008)0544A6-0389/2008
Riżoluzzjoni
 Anness

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Novembru 2008 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' pagi ugwali għall-irġiel u n-nisa (2008/2012(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 192, paragrafu 2 tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 142, paragrafu 3, tat-Trattat tal-KE,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Lulju 2007 li ġġib l-isem Niġġieldu kontra l-inugwaljanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel (COM(2007)0424),

–   wara li kkunsidra r-Rapport tan-netwerk ta' esperti legali tal-Kummissjoni fl-oqsma tax-xogħol, l-affarijiet soċjali u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa ta' Frar 2007 li ġġib l-isem Aspetti Legali tad-Differenza fil-Ħlas bejn is-Sessi,

–   wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi adottat mill-Kunsill Ewropew ta' Brussell tat-23 u l-24 ta' Marzu 2006,

–   wara li kkunsidra l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej bbażata fuq l-Artikolu 141 tat-Trattat tal-KE,

–   wara li kkunsidra d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tal-1994 dwar Xogħol Part Time tal-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol (ILO) li teżiġi li l-pajjiżi jinkorporaw fl-akkwisti pubbliċi tagħhom klawżola dwar ix-xogħol li tinkludi l-kwistjoni ta' pagi indaqs,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 11(1)(d) tal-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Għamla ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU bir-Riżoluzzjoni 34/180 tat-18 ta' Diċembru 1979,

–   wara l- kkunsidra l-Qafas ta' Azzjonijiet tal-Imsieħba Soċjali Ewropej dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-1 ta' Marzu 2005 u tar-rapporti ta' segwitu tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-13 ta" Marzu 2007 dwar il-Pjan Direzzjonali għal ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (2006-2010)(1) u tat-3 ta' Settembru 2008 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel - 2008(2),

–   wara li kkunsidra r-Regoli 39 u 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A6-0389/2008),

A.   billi fl-Unjoni Ewropea n-nisa jaqilgħu medja ta' 15% anqas mill-irġiel u sa 25% anqas fis-settur privat; filwaqt li d-differenza tal-pagi bejn is-sessi tvarja bejn 4% sa aktar minn 25% fl-Istati Membri u m'hemm ebda sinjal li din id-differenza se tonqon b'xi mod sinifikanti,

B.   billi n-nisa jridu jaħdmu sat-22 ta' Frar (jiġifieri 418-il jum kalendarju) sabiex jaqilgħu daqs kemm jaqilgħu l-irġiel f'sena,

C.   billi l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' pagi ugwali għal xogħol ugwali u għal xogħol tal-istess valur hija kruċjali sabiex tinkiseb l-ugwaljanza bejn is-sessi,

D.   billi d-differenza bejn is-sessi qed tkompli tippersisti, kif tixhed data li tindika l-progress estremament bilmod li qed isir (minn 17% fl-1996 għal 15% fl-2005) minkejja l-korp sinifikkativ ta' leġiżlazzjoni li ilu 30 sena fis-seħħ u minkejja l-azzjonijiet li ttieħdu u r-risorżi li ntefqu biex jippruvaw inaqqsuha; billi l-kawżi ta' din id-diskrepanza jeħtieġ li jiġu analizzati u jiġu ppreżentati strateġiji biex jittakiljaw id-differenzi fil-pagi u s-segregazzjoni tas-suq ta' impjieġi għan-nisa li hu fenomenu li jakkumpanjawhom,

E.   billi n-nisa jiksbu rata ta' suċċess fl-iskejjel aktar għolja mill-irġiel fl-Istati Membri kollha u għandhom l-maġġoranza ta' gradwati, mingħajr ma hemm tnaqqis komparabbli fid-differenza fil-pagi,

F.   billi d-differenza fil-pagi tirrizulta minn diskriminazzjoni diretta u indiretta, kif ukoll minn fatturi soċjali u ekonomiċi, segregazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-istruttura globali tal-pagi u, barra minn hekk, hija marbuta ma' għadd ta' fatturi legali, soċjali u ekonomiċi li jmorru lilhinn mill-kwistjoni waħdanija tal-istess paga għall-istess xogħol,

G.   billi d-differenza fil-pagi mhijiex ibbażata biss fuq disparitajiet ta' dħul gross fis-siegħa u billi jeħtieġ li jiġu kkunsidrati wkoll fatturi bħal ħlas supplimentari individwali, il-klassifikazzjoni tal-impjiegi, ix-xejriet fl-organizzazzjoni tax-xogħol, l-esperjenza professjonali u l-produttività, li għandhom jitkejlu mhux biss f'termini kwantitattivi (is-sigħat meta l-ħaddiem ikun fiżikament preżenti fuq il-post tax-xogħol) iżda wkoll f'termini kwalitattivi u f'termini tal-impatt fuq il-qliegħ minn sigħat iqsar ta' xogħol, liv u assenzi relatata mas-saħħa,

H.   billi t-tnaqqis tad-differenza fil-pagi kien wieħed mill-għanijiet tal-Istrateġija għat-Tkabbir u l-Impjiegi ta' Liżbona, iżda baqgħet ma ġietx indirizzata biżżejjed mill-Istati Membri,

I.   billi titjib fil-qafas legali tal-UE għandu jgħin lill-Istati Membri u lill-imsieħba soċjali biex jidentifikaw aħjar il-kawżi bażiċi tal-persistenza tad-differenza fil-pagi bejn irġiel u nisa;

J.   billi professjonijiet u impjiegi li fihom għandhom il-predominanza n-nisa għandhom tendenza li jiġu stmati anqas meta mqabbla ma' dawk li fihom hemm il-predominanza tal-irġiel, mingħajr ma hemm bilfors il-ġustifkazzazzjoni ta' kriterji oġġettivi,

K.   billi l-firda diġitali bbażata fuq id-differenza bejn is-sessi li teżisti għandha impatt fuq il-pagi,

L.   billi is-sistema tal-pagi li permezz tagħha jitqies it-tul tas-servizz biex jiġi stabbilit il-livell tal-pagi mhix favorevoli għan-nisa li jkollhom (bosta drabi) jinterrompu l-karriera tagħhom minħabba fatturi esterni bħalma huma waqfien mix-xogħol minħabba l-ulied, posponiment ta' għażliet ta' karrieri jew tnaqqis fil-ħinijiet tax-xogħol, u tqiegħed lin-nisa fi żvantaġġ permanenti u strutturali,

M.   billi l-istatistika tindika li kwalifiki u esperjenza li jinkisbu min-nisa jirriżultaw f'kumpens finanzjarju anqas minn dawk miksuba mill-irġiel; billi barra mill-kunċett ta' pagi ugwali għal xogħol ta' valur ugwali, li m'għandux ikun preġudikat minn approċċ sterjotipiku għad-differenza bejn is-sessi, jeħtieġ li jitwarrbu rwoli fis-soċjetà li s'issa influwenzaw b'mod sinifikattiv l-edukazzjoni u opportunitajiet ta' xogħol; barra minn hekk, liv tal-maternità jew tal-ġenituri m'għandux iwassal għal diskriminazzjoni kontra n-nisa fis-suq tax-xogħol,

N.   billi d-differenza tal-pagi bejn is-sessi għandha impatt serju fuq l-istatus ekonomiku u soċjali tan-nisa tul il-ħajja tax-xogħol tagħhom u lilhinn minnha, u billi minħabba li ma jikkontribwixxux għas-soċjetà bix-xogħol iżda b'mezzi oħrajn, bħal pereżempju billi jieħdu ħsieb it-tfal u qarba anzjani, bosta nisa jinsabu fir-riskju tal-faqar u huma anqas indipendenti ekonomikament,

O.   billi d-differenza fil-pagi hija aktar qawwija fost nisa immigranti, nisa b'diżabilità, nisa minn minoritajiet u nisa bla kwalifiki,

P.   billi huwa essenzjali li jkun hemm data li tiddistingwi bejn is-sessi u qafas legali konxju mid-distinzjoni bejn is-sessi, li jippermettu li trattati il-kawżi ta' diskriminazzjoni fil-ħlas,

Q.   billi l-edukazzjoni tista' u għandha tikkontribwixxi biex teradika mis-soċjetà sterjotipi rigward differenzi bejn is-sessi,

R.   billi l-Parlament talab ripetutament lill-Kummissjoni biex tieħu inizjattivi, inkluża r-reviżjoni ta' leġiżlazzjoni eżistenti, sabiex tiġi trattata d-differenza fil-pagi, jiġi eradikat ir-riskju tal-faqar fost il-pensjonanti u jiġi żgurat lilhom livell ta' għajxien deċenti,

S.   billi d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet ugwali u trattatment ugwali ta' nisa u rġiel f'oqsma ta' impjieg u xogħol (riformulazzjoni)(3) tgħid li l-prinċipju ta" ħlas ugwali għal xogħol ugwali jew ta' valur ugwali jagħmel parti essenzjali u indispensabbli mill-acquis komunitarju, inkluża l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja rigward id-diskriminazzjoni u s-sessi, u jeħtieġ li jkun hemm aktar dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta' dan il-prinċipju,

T.   billi l-implimentazzjoni mill-Istati Membri, l-imsieħba soċjali u organizzazzjonijiet għal opportunitajiet indaqs ta' miżuri bħal dawk li hemm indikati fil-"Qafas ta' azzjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi" imsemmi hawn fuq tal-1 ta' Marzu 2005, tkun tista' tgħin biex tnaqqas id-differenza fil-pagi permezz ta' djalogu soċjali effettiv,

U.   billi strateġija li tikkoreġi d-differenza, is-segregazzjoni orizzontali u vertikali tas-suq tax-xogħol u l-isterjotipi dwar l-impjiegi u s-setturi fejn tipikament issib dominanza femminili se jeħtieġu qafas għal miżuri leġiżlattivi u għal miżuri oħrajn fuq diversi livelli li jiddistingwi bejn diskriminazzjoni fil-paga u differenzi fil-paga bbażati fuq fatturi differenti mid-diskriminazzjoni diretta jew indiretta, minħabba li tal-ewwel taqa' direttament fl-ambitu tal-leġiżlazzjoni u tal-aħħar għandha tiġi ttrattata permezz ta' politika mmirata u miżuri speċifiċi.

V.   billi l-Kummissjoni, kif imħabbar fil-Komunikazzjoni diġà msemmija tat-18 ta' Lulju 2007 qiegħda tagħmel analiżi matul l-2008 tal-qafas legali tal-UE rigward pagi ugwali li għandu jinvolvi lil dawk kollha konċernati, billi r-riżultat ta' din l-analiżi għandu jingħata l-pubbliċità xierqa,

W.   billi ġiet stabbilità bħala mira l-ugwaljanza fil-pensjonijiet għall-irġiel u n-nisa, inkluż rigward l-età tal-irtirar,

X.   billi l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi jista' jkollu rwol fundamentali fil-monitoraġġ tal-iżvilupp tad-diskrepanza li hemm fil-pagi taż-żewġ sessi u fl-analiżi tal-kawżi ta' din id-diskrepanza, kif ukoll fl-evalwazzjoni tal-impatt tal-leġiżlazzjoni,

1.  Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tressaq quddiem il-Parlament sal-31 ta' Diċembru 2009, skont l-Artikolu 141 tat-Trattat tal-KE, proposta leġiżlattiva dwar ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti rigward il-prinċipju ta' paġi ugwali għall-irgiel u n-nisa, ibbażata fuq ir-rakkomandazzjonijiet dettaljati annessi (4);

2.  Jikkonferma li r-rakkomandazzjonijiet jirrispettaw il-prinċipju tas-sussidjarjetà u d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini;

3.  Jikkunsidra li l-proposta mitluba mhux se jkollha implikazzjonijiet finanzjarji;

4.  Huwa konvint li hu essenzjali li tiġi żgurata implimentazzjoni aħjar u bikrija tad-dispożizzjoni tad-Direttiva 2006/54/KE dwar organizzazzjonijiet favur l-ugwaljanza u d-djalogu soċjali bl-iskop li jiġu indirizzati d-differenzi fil-pagi billi jiġi żgurat li l-Istati Membri, l-imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet favur opportunitajiet indaqs japplikaw miżuri bħal dawk indikati mill-"Qafas għal azzjonijiet favur l-ugwaljanza bejn is-sessi" imsemmi hawn fuq tal-1 ta' Marzu 2005, billi jieħdu ħsieb li jingħata tagħrif u linji gwida dwar mezzi prattiċi (b'mod partikulari għall-SMEs) biex jitneħħew id-differenzi fil-pagi, inkluż ftehimiet kollettivi nazzjonali u setttorjali;

5.  Jinnota li negozjati u diskussjonijiet kollettivi għandhom irwol importanti fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni kontra n-nisa, u mhux lanqas f'dak li jirrigwarda l-aċċess għax-xogħol, pagi, kundizzjonijiet tax-xogħol, avvanz fil-karrieri u taħriġ vokazzjonali;

6.  Jitlob lill-Istituzzjonijiet Ewropej biex jorganizzaw Jum Ewropew għall-Pagi Indaqs - il-jum li fih in-nisa fl-Ewropea jaqilgħu (bħala medja) il-paga li l-irġiel jaqilgħu (bħala medja) f'sena - li jikkontribwixxi biex iqajjem il-kuxjenza dwar d-differenzi fil-pagi eżistenti u jħeġġeġ lil dawk kollha involuti biex jieħdu inizjattivi addizjonali biex jeliminaw dawn id-differenzi;

7.  Jitlob lill-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u ta' min iħaddem biex flimkien jiżviluppaw strumenti ta' valutazzjoni ta' impjiegi sabiex jitnaqqsu d-differenzi fil-pagi bejn irġiel u nisa;

8.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni u r-rakkomandazzjonijiet dettaljati li hawn magħha lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 301 E, 13.12.2007, p. 56.
(2) Testi adottati , P6_TA(2008)0399.
(3) ĠU L 204, 26.7.2006, p.23.
(4) Id-Direttiva tal-Kunsill 75/117/KEE tal-10 ta' Frar 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ndaqs għall-irġiel u għan-nisa (ĠU L 45 19.2.1975, p. 19) ġiet inkorporata fid-Direttiva 2006/54/KE. Skont id-dispożizzjonijiet tad-Diretttiva 2006/54/EC, id-Direttiva 75/117/KEE tiġi revokata mill-15 ta' Awissu 2009, li hija wkoll l-aħħar skadenza ffissata għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.


ANNESS

RAKKOMANDAZZJONIJIET DETTALJATI DWAR IL-KONTENUT TAL-PROPOSTA MITLUBA

Rakkomandazzjoni 1: DEFINIZZJONIIET

Id-Direttiva 2006/54/KE tagħti definizzjoni ta' pagi ugwali billi tikkopja d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 75/117/KEE. Biex ikun hemm kategoriji aktar preċiżi bħala għodda biex tiġi trattata d-differenza fil-pagi bejn is-sessi (GPG - gender pay gap) huwa importanti li tingħata definizzjoni aktar preċiża tal-kunċetti differenti, bħal pereżempju:

   - GPG, li d-definizzjoni tagħha ma għandhiex tkopri biss il-paga grossa fis-siegħa;
   - Diskriminazzjoni diretta fil-pagi;
   - Diskriminazzjoni indiretta fil-pagi;
   - Rimunerazzjoni, li d-definizzjoni tagħha għandha tkopri kull paga netta u salarju nett kif ukoll kull dritt finanzjarju marbut max-xogħol u kull benefiċċju in natura;
   - Differenza fil-pensjonijiet - f'pilastri differenti tas-sistemi ta' pensjoni - i.e., f'sistemi pay as you go, sistemi ta" sigurtà soċjali professjonali (bħala kontinwazzjoni tad-differenzi fil-pagi wara li wieħed jirtira).

Rakkomandazzjoni 2: ANALIŻI TAS-SITWAZZJONI U T-TRASPARENZA TAR-RIŻULTATI

2.1.  In-nuqqas ta' informazzjoni u għarfien fost l-impjegati u min iħaddem dwar differenzi, eżisteni jew possibbli, fil-pagi fil-kumpanija tagħhom idgħajjef l-implimentazzjoni tal-prinċipju mħaddan fit-Trattat u fil-leġiżlazzjoni eżistenti.

2.2.  Billi jirrikonoxxi li hemm nuqqas ta' data statistika preċiża u r-rati eżistenti tal-pagi aktar baxxi għan-nisa, speċjalment fi professjonijiet bi predominanza ta' nisa, l-Istati Membri għandhom jagħtu kunsiderazzjoni sħiħa għad-differenza fil-pagi bejn is-sessi fil-politika soċjali tagħhom u jittrattwaha bħala problema serja.

2.3.  Huwa għalhekk essenzjali li verifiki regolari, kif ukoll il-pubblikazzjoni tar-riżultati tagħhom, isiru obbligatorji fi ħdan kumpaniji (pereżempju kumpaniji li jħaddmu mhux anqas minn 20 impjegat). Dan r-rekwiżit għandu japplika wkoll għal tagħrif dwar remunerazzjoni addizzjonali mal-pagi.

2.4.  Min iħaddem għandu jipprovdi lill-impjegati u lir-rappreżentanti tagħhom b'riżultati taħt forma ta' statistika kategorizzata skont is-sess. Din l-informazzjoni għandha tinġabar fil-livelli settorjali u nazzjonali f'kull Stat Membru.

2.5.  L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom itejbu l-istatistika u jinkludu data komparabbli dwar differenzi fil-paġi bejn is-sessi għal xogħol part time u d-differenzi ta' pensjonijiet bejn is-sessi.

2.6.  Din l-istatistika għandha tkun koerenti, komparabbli u kompluta u jkollha l-iskop li tabolixxi elementi ta' diskriminazzjoni fil-pagi b'konnessjoni mal-organizzazzjoni u l-klassifikazzjoni tax-xogħol.

Rakkomandazzjoni 3: EVALWAZZJONI U KLASSIFIKAZZJONI TAX-XOGĦOL

3.1.  Il-kunċett tal-valur tax-xogħol irid ikun ibbażat fuq ħiliet interpersonali jew responsabilità u li jenfasizza l-kwalità tax-xogħol, bl-iskop li jiġu promossi opportunitajiet indaqs bejn l-irġiel u n-nisa u m'għandhux ikun karatterizzat minn approċċ sterjotipiku li jisfavorixxi n-nisa billi pereżempju jenfasizza s-saħħa fiżika aktar mill-abilitajiet interpersonali jew ir-responsabbiltà. Għalhekk, in-nisa trid tingħatalhom informazzjoni, għajnuna u/jew taħriġ fin-neguzjar tal-pagi, il-klassifikazzjoni tax-xogħol u l-livelli ta' pagi. Irid ikun hemm il-possibilità li setturi u kumpaniji jintalbu jeżaminaw jekk is-sistemi ta' klassifikazzjoni tagħhom jirriflettux id-dimensjoni tas-sessi differenti kif meħtieġ u sabiex jagħmlu l-korrezzjonijiet meħtieġa.

3.2.  L-inizjattiva tal-Kummissjoni għandha tistieden lill-Istati Membri biex idaħħlu klassifikazzjoni ta' impjiegi li taqbel mal-prinċipju tal-ugwaljanza bejn irgiel u nisa, u li tgħin kemm lil min iħaddem u kemm lill-ħaddiema biex jidentifikaw diskriminazzjoni fil-pagi li jista' jkun hemm fuq il-bażi ta' skala ta' pagi preġudikata. Għandu jibqa' importanti r-rispett tal-liġijiet u tradizzjonijiet nazzjonali rigward relazzjonijiet industrijali. Elementi bħal dawn ta' evalwazzjoni u klassifikazzjoni tax-xogħol għandhom ikunu wkoll trasparenti u jkunu għad-dispożizzjoni ta' kulmin hu konċernat u tal-ispettorati tax-xogħol u ta' korpi għall-ugwaljanza.

3.3.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu evalwazzjoni bir-reqqa ffukkata fuq il-professjonijiet iddominata minn nisa,

3.4.  Evalwazzjoni newtrali tax-xogħol dwar id-diffferenza bejn is-sessi għandha tkun ibbażata fuq sistemi ġodda ta' klassifikazzjoni u organizzazzjoni ta' staff u ta' xogħol u fuq esperjenza professjonali u prodottività li tkun fuq kollox evalwata f'temini kwalitativi, biex tintuża bħala sors ta' data u grids ta' evalwazzjoni li jiddeterminaw il-pagi, b'kunsiderazzjoni xierqa għall-prinċipju tal-komparabilità.

Rakkomandazzjoni 4: KORPI GĦALL-UGWALJANZA

Il-korpi ta' promozzjoni tal-ugwaljanza u ta' monitoraġġ għandhom ikollhom rwol akbar fid-differenza fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa. Il-korpi għandhom ikollhom is-setgħa li jimmoniterjaw, jirraportaw, u fejn ikun possibbli jinfurzaw aktar effetivament u aktar independentement il-leġiżlazzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. L-Artikolu 20 tad-Direttiva 2006/54/KE għandu jigi rivedut sabiex iseddaq il-mandat tal-korpi billi:

   - jagħtu appoġġ u pariri lill-vittmi ta' diskriminazzjoni fil-pagi;
   - jipprovdu stħarriġ indipendenti rigward id-differenza fil-pagi;
   - jippubblikaw rapport indipendenti u jagħmlu rakkomandazzjonijiet dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw diskriminazzjoni (diretta u indiretta) fil-pagi.
   - ikollhom poteri legali biex iressqu quddiem il-qorti każijiet ta' diskriminazzjoni fil-pagi;
   - jipprovdu taħriġ speċjalizzat għall-imsieħba soċjali u għall-avukati, imħallfin u ombudsmen li jkun ibbażat fuq qafas ta' strumenti analitiċi u miżuri speċifiċi li għandhom jintużaw meta jiġu mfassla l-kuntratti jew meta jiġi verifikat jekk ir-regoli u l-politika biex jindirizzaw id-differenzi fil-pagi humiex jiġu implimentati.

Rakkomandazzjoni 5: DJALOGU SOĊJALI

Jeħtieġ aktar skrutinju ta' ftehimiet kollettivi u l-iskali ta' pagi applikabbli tagħhom u skemi ta' evalwazzjoni tax-xogħol, l-aktar rigward it-trattament ta' ħaddiema part-time u ta' ħaddiema b'arraġamenti atipiċi ta' xogħol oħrajn jew pagamenti żejda/bonusijiet inklużi ħlasijiet in natura (li aktar jingħataw lill-irġiel milli lin-nisa). Skrutinju bħal dan għandu jkopri mhux biss kundizzjonijiet ta' xogħol primarji, imma wkoll kundizjonijiet ta' xogħol sekondarji u skemi ta' sigurtà soċjali rigward xogħol (regoli għal-liv, skemi tal-pensjoni, karozzi tal-kumpaniji, arranġamenti għall-kura tat-tfal, ħin tax-xogħol flessibbli, eċċ.) L-Istati Membri - filwaqt li jirrispettaw l-liġi nazzjonali, il-ftehimiet kollettivi jew il-prattiċi - għandhom jinkuraġġixxu lill-imsieħba soċjali biex jintroduċu evalwazzjonijiet newtrali fir-rigward tal-ġeneru, hekk li kemm min iħaddem u kemm l-impjegati ikunu jistgħu jidentifikaw diskriminazzjonijiet li jista' jkun hemm li jkunu bbażati fuq definizzjoni ta' skala ta' paga preġudikata.

Rakkomandazzjoni 6: PREVENZJONI TAD-DISKRIMINAZZJONI

Għandu jkun hemm referenza speċifika għad-diskriminazzjoni fil-pagi fl-Artikolu 26 (dwar il-prevenzjoni tad-diskriminazzjoni) tad-Direttiva 2006/54/KE bil-għan li jiġi żgurat li l-Istati Membri, bl-involviment tal-imsieħba soċjali u organizzazzjonijiet favur opportunitajiet indaqs, jaddottaw:

   - miżuri speċifiċi rigward taħriġ u klassifikazzjoni ta' impjiegi, immirati lejn systemi ta' taħriġ vokazzjonali u mfasslin hekk li jneħħu u jipprevjenu d-diskriminazzjoni fit-taħriġ u l-klassifikazzjoni u fil-valutazzjoni ekonomika tal-kompetenzi;
   - linji politiċi speċifiċi li jagħmlu possibbli r-rikonċiljazzjoni tax-xogħol mal-ħajja personali u l-ħajja fil-familja, li jkopru kura tat-tfal u servizzi oħra ta' kura, organizzazzjoni u sigħat tax-xogħol flessibbli, liv tal-maternità, tal-paternità, tal-ġenituri, u tal-familja, b'miżuri speċifiċi għall-liv tal-paternità u għall-protezzjoni tiegħu u għall liv tal-ġenituri li jkopri finanzjarjament iż-żewġ ġenituri;
   - azzjonijiet affirmativi konkreti (skont l-Artikolu 141(4) tat-Trattat KE) biex jirranġaw id-differenzi fil-pagi u s-segregazzjoni minħabba differenza tas-sessi, li jiddaħħlu fis-seħħ mill-imsieħba soċjali u organizzazzjonijiet favur opportunitajiet indaqs fil-livelli varji, kemm kontrattwali u kemm settorjali, bħalma huma: il-promozzjoni ta' ftehimiet rigward pagi biex jikkumbattu l-GPG, investigazzjonijiet rigward pagi ndaqs, l-iffissar ta' objettivi kwantitativi u benchmarking, skambi tal-aħjar prattika,
   - id-dħul ta" klawsola f'kuntratti pubbliċi li titlob rispett għall-ugwaljanza bejn is-sessi u għall-pagi ndaqs fil-kuntratti pubbliċi.

Rakkomandazzjoni 7: Integrazzjoni tal-ġeneru

L-integrazzjoni tal-ġeneru għandu jisseddaq bl-inklużjoni fl-Artikolu 29 tad-Direttiva 2006/54/KE ta' linji gwida preċiżi għall-Istati Membri rigward il-prinċipju tal-pagi ndaqs u biex jitnaqqsu d-differerenza fil-pagi. Il-Kummissjoni għandha tarma ruħha biex tipprovdi għajnuna lill-Istati Membri u lill min hu involut fir-rigward ta' miżuri prattiċi biex jitnaqqsu d-differerenzi fil-pagi bejn l-irġiel u nisa permezz ta' dan li ġej:

   - jinstabu skemi ta' rapurtaġġ bl-iskop li jevalwaw id-differerenza fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa
   - jinħoloq bank ta' data li jiġbor l-informazzjoni dwar bidliet fis-sistemi ta' klassifikazzjoni u organizzazzjoni ta' ħaddiema,
   - jinġabru u jitqassmu r-riżultati ta' esperimenti dwar ir-riforma tal-organizzazzjoni tax-xogħol,
   - jinstabu linji gwida speċifiċi għall-monitoraġġ ta' differenzi fil-pagi fil-kuntest ta' neġozjati kollettivi li għandhom jitqiegħdu fuq sit tal-internet u tradotti f'għadd ta' lingwi u li jkunu aċċessibbli għal kulħadd,
   - tixrid ta' informazzjoni u linji gwida rigward mezzi prattiċi (b'mod partikulari għall-SMEs) biex jitnaqqsu d-differenzi fil-pagi, inklużi ftehimiet kollettivi nazzjonali u settorjali.

Rakkomandazzjoni 8: SANZJONIJIET

8.1.  Għal raġunijiet differenti, il-leġiżlazzjoni f'dan il-qasam jidher biċ-ċar li hija anqas effettiva u jekk wieħed iżomm f'moħħu li l-problema kollha ma tistax tissolva bil-leġiżlazzjoni biss, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom isaħħu l-leġiżlazzjoni preżenti b'għamliet xierqa ta' sanzjonijiet.

8.2.  Huwa importanti li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-ksur tal-prinċipju ta' pagi ugwali għal xogħol ugwali jkun suġġett għal sanzjonijiet skont id-dispożizzjoni legali fis-seħħ.

8.3.  Ta' min ifakkar li skont id-Direttiva 2006/54/KE, l-Istati Membri diġà huma obbligati li jipprovdu kumpens jew riparazzjoni (Artikolu 18), kif ukoll pieni (Artikolu 25) li jkunu "effettivi, proporzjonati u dissważivi". Madankollu, dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex biżżejjed biex jevitaw ksur tal-prinċipju ta' paga ugwali. Għal din ir-raġuni huwa propost li jsir studju dwar il-fattibiltà, l-effetività u l-impatt tat-tnedija ta' sanzjonijiet possibbli, bħalma huma:

   - il-kumpens jew ir-riparazzjoni m'għandhomx ikunu ristretti billi jiġi ffissat minn qabel limitu massimu;
   - pieni, li jridu jinkludu l-ħlas ta' kumpens lill-vittma;
   - multi amministrattivi (pereżempju fil-każ ta' nuqqas ta' notifika jew ta' komunikazzjoni mandatorja jew nuqqas ta' disponibilità ta' analiżi u evalwazzjoni ta' statistiċi ta' pagi mqassma skont il-ġeneru (skont ir-Rakkomandazzjoni 2) mitlubin mill-ispettorati tax-xogħol jew mill-korpi ta' ugwaljanza kompetenti;
   - skwalifika minn benefiċċji pubbliċi, sussidji (inkluż finanzjament immanniġġjat mill-Istati Membri) u proċeduri ta' akkwist pubbliku, kif diġà stipulat fid-Direttivi 2004/17/KE(1) u 2004/18/EC(2) rigward il-proċedura ta' akkwist.
   - l-identifikazzjoni ta' min jagħmel il-ksur, li għandha tixxandar pubblikament.

Rakkomandazzjoni 9: STREAMLINING TA' REGOLAZZJONI TAL-UE U TAL-POLITIKA TAL_UE

9.1.  Qasam fejn hi meħtieġa azzjoni urġenti jirrigwarda l-fatt li hemm penalizzazzjoni fil-pagi marbuta ma' xogħol part time. Dan jeħtieġ evalwazzjoni u possibilment reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 97/81/KE tal-15 ta' Diċembru 1997 rigward il-Ftehima ta' Qafas dwar xogħol part time konkluż mill UNICE, CEEP u l-Anness ETUC: Ftehima ta' Qafas dwar xogħol part time(3), li jippreskrivi trattament ugwali għal min jaħdem full time u min jaħdem part time, kif ukoll azzjonijiet aktar immirati u aktar effettivi fi ftehimiet kollettivi.

9.2.  Objettiv aktar konkret biex jitnaqqsu d-differenzi fil-pagi għandu jiddaħħal b'urġenza fil-Linji Gwida ta' Impjegar, inkluż fir-rigward ta' aċċess għal taħriġ vokazzjonali u r-rikonoxximent tal-kwalifiki u l-kompetenzi tan-nisa.

(1) ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.
(2) ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.
(3) ĠU L 14, 20.1.1998, p. 9.

Avviż legali - Politika tal-privatezza