Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0220(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0349/2008

Indgivne tekster :

A6-0349/2008

Forhandlinger :

PV 18/11/2008 - 14
CRE 18/11/2008 - 14

Afstemninger :

PV 19/11/2008 - 5.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0548

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 30k
Onsdag den 19. november 2008 - Strasbourg
Europæiske statistikker ***I
P6_TA(2008)0548A6-0349/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. november 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker (KOM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0625),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk.1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0346/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0349/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. november 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program
P6_TC1-COD(2007)0220

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 223/2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik